”När det skaver – Att hantera konflikter & relationer i Psykoterapi”

Coronan är ett exempel på att kris innebär såväl kaos som utveckling. Istället för att träffa studenterna vid handledarutbildningen vid Linköpings Universitet för att reflektera kring svårigheter i samarbetet i handledningssituationer, så fick vi istället ses över Zoom och ha en inte så relationell undervisningssituation med mindre utrymme för reflektion än vad det var tänkt. Detta utmanade mig dock i att spela in föreläsningen så fler kan ta del av mina tankar.  Studenterna som läser till lärare och handledare i psykoterapi, hade i förväg fått skriva till mig och dela med sig av situationer i handledningen som de fann utmanade … Fortsätt läsa ”När det skaver – Att hantera konflikter & relationer i Psykoterapi”