Kurs i IPT augusti 2022 – IRL!

Grundläggande utbildning (nivå A)

IPT – Interpersonell psykoterapi

4 heldagar; 22-25 augusti, samt uppföljning över Zoom 16 September (halvdag) 2022

Plats; Värnamo

IPT (Interpersonell psykoterapi) är en relationsfokuserad korttidsterapi med starkt vetenskapligt stöd. Metoden som redan under 1970-talet utarbetades för behandling av depression har även visat sig användbar för flera diagnosgrupper och problemområden, såsom ätstörning, bipolärt syndrom, PTSD m.fl. Modifieringar finns för ungdomar, familjer, par, gruppbehandling m.m.  IPT kopplar det aktuella måendet till pågående mellanmänskliga omständigheter i patientens liv. Efter initialfasen av terapin väljs det interpersonella fokusområde som utgör grunden för patientens aktuella problematik. Genom att titta på styrkor och svagheter i individens nätverk stöttar man personen att processa känslor och att relatera till sina närstående på ett mer adaptivt sätt. IPT tränar patienten att kommunicera sina behov och göra sig förstådd gentemot viktiga personer i hens liv. När relationerna förbättras, minskar symtomen. I Socialstyrelsens riktlinjer kring depression rekommenderas IPT vid lindrig till medelsvår depression för såväl vuxna som barn och unga.

Svenska IPT-föreningen IPTS, har sedan flera år arrangerat egna utbildning i IPT. Kurserna som samtliga blivit fulltäckande har varit mycket uppskattade. Under pandemin genomfördes kurserna över Zoom, senast hösten 2021. Nu vill vi dock äntligen bjuda in till en kurs som sker på plats, där vi kan ses i samma lokal J. Vi ger då grundkursen i IPT, det vi kallar nivå A, vilket innebär att man förvärvar en teoretisk grundkunskap i IPT. Kursens omfattning innebär grundkraven för att kunna gå vidare mot utbildningshandledning nivå B, vilket är den nivå som man, efter två handledda ärenden, kan bli certifierad IPT-terapeut. För mer information kring certifieringsskrav, se Svenska IPT-föreningens hemsida  www.interpersonellpsykoterapi.se

Vi anordnar samtidigt möjlighet för de som redan är IPT-terapeuter att delta vid kursdagarna som en ”refresher”. Detta upplägg prövades förra året och uppskattades mycket av både nybörjare och erfarna. 

Förkunskapskrav: Minimum grundläggande psykoterapiutbildning (steg ett) samt erfarenhet av kliniskt terapeutiskt arbete efter färdig utbildning. Kursdeltagaren förväntas ha läst huvudboken i kurslitteraturen innan kursstart. Deltagaren skall även genomföra en del föreberedelseuppgifter innan kursstart; bla. en fingerad fallbeskrivning som skall användas under kursen i olika övningar.

KURSMÅL & KURSINNEHÅLL

Mål: Att ge grundläggande teorikunskaper i Interpersonell psykoterapi (Nivå A), i enighet med nationella och internationella krav för IPT, se http://www.interpersonellpsykoterapi.se

Innehåll ur kursen

  • Introduktion till IPT, Generella IPT strategier, teori, historik och Intitialfas
  • Initialfas; diagnostik, inventering & fokusformulering
  • Behandlingsfas; Generella strategier & fokusområden
  • Avslutningsfas, summering & utvärdering
  • Genom gång av Behandlingsprotokoll, ARRS och annat som rustar för att kunna påbörja utbildningshandledning.

Kursen som delvis är casebaserad, kommer i huvudsak att hållas som korta föreläsningspass varvade med rollspel, övningar, diskussioner och videovisning. Innan kursen förväntas studenten ha läst kurslitteraturen. Förberedelseuppgifter kommer genomföras före kursstart, dels genom att ha tagit del av inspelat föreläsningsmaterial, dels genom att ha förberett en fingerad patient att öva på. Vid frågor angående kursinnehållet kontakta: Malin Bäck via mail: relatera@me.com eller tel: 070–5490329

KURSLITTERATUR

  • Weissman M., John C., Markowitz J., Klerman G. (2017) The Guide to Interpersonal Psychotherapy Oxford university press
  • Law R (2013) Defeating depression – How to use the people in your life to open the door to recovery Robinson UK . Om du arbetar med barn och ungdomar rekommenderas istället Laws andra bok “Defeating teenage depression” 
  • Artiklar kommer tillkomma under utbildningen.

KURSLEDARE

Malin Bäck, leg. Psykoterapeut, lärare/handledare i psykoterapi & IPT- handledare (nivå D), har gått sina IPT- utbildningar vid Linköpings universitet, Anna Freuds center London och isIPT-institute Iowa. Malin är styrelseledamot i svenska IPT-föreningen IPTS, är webeditor för ISIPT och driver kvalitets och utvecklingsfrågor kring interpersonell psykoterapi. Kliniskt arbetar Malin inom specialistpsykiatrin i Värnamo sedan många år. Hon är även i egenskap av doktorand i klinisk psykologi via Linköpings universitet involverad i forskningsprojekt rörande bland annat interpersonell psykoterapi. Hennes avhandling handlar om olika förändrings-aspekter kring IPT. Mail: relatera@me.com eller tel: 070-5490329

PLATS

För andra gången genomför förenignen kursen i Värnamo i Småland. Man tar sig lätt till Värnamo med tåg, buss eller bil. Kursen kommer genomföras centralt i Värnamo med gångavstånd från både Järnvägsstation och de centrala hotellen Designhotellet Scandic, Best Western samt flera små prisvärda pensionat.

KOSTNAD

Kostnad 9500kr exkl.moms. Anmälan före 220510 ger 500kr rabatt. Kursdeltagaren står själv för kurslitteraturen. Artiklar och kursmaterial kommer skickas ut i pdf i god tid varför arrangören inte trycker upp åhörarkopior edyl. I priset ingår medlemskap i föreningen IPTS under hela 2022. Kursen är förlagd i Värnamo. Lokal styrs av antalet deltagare, varför detta meddelas senare.

ANMÄLAN

Anmälan görs direkt till kursansvarig Malin Bäck mail relatera@me.com Betalning sker via faktura, vilken skickas när Ni mailat faktureringsuppgifter. Anmälan är bindande och gäller när betalningen är registrerad.

Varmt välkommen!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s