Sammankomster kring IPT och ätstörning

Sedan mars 2018 har vi i olika frekvens haft återkommande träffar för personer med intresse/erfarenhet av att arbeta med IPT där problematiken inrymmer någon form av ätstörning. Med ”vi” i detta sammanhang menas Malin Bäck doktorand i klinisk psykologi vid Linköpings universitet och Sanna Aila Gustafsson docent och verksamhetschef inom ätstörningsvården i Örebro. Tillsammans med SEDS (svenska ätstörningssällskapet) startade vi 2017 en SIG (special interest group) kring relationella perspektiv kring ätstörningar för att skapa ett nätverk inom fältet. När vi senast sågs över zoom diskuterade vi dels en artikel som vi kopplade till vår egna kliniska erfarenhet, dels vad vi … Fortsätt läsa Sammankomster kring IPT och ätstörning

Utbildningshandledning IPT

Att gå i utbildningshandledning är inte samma sak som att gå i ”vanlig” verksamhetshandledning. (Läs mer om vad jag skriver om handledning generellt under fliken handledning) Att utbilda sig till IPT-terapeut på nivå B och kunna bli certifierad IPT-terapeut är ett omfattande arbete med regelbunden handledning kring två IPT-terapier. Här finns en länk där jag sammanställt hur handledning på B-nivå går till om det är jag som är handledare. Jag tror iofs. att andra IPT-handledare har ungefär samma upplägg och struktur så ta gärna del av denne information om du är på väg att påbörja utbildningshandledning på nivå B eller … Fortsätt läsa Utbildningshandledning IPT

Kurs i Interpersonell Psykoterapi, IPT, februari 2023

Grundläggande utbildning (nivå A) IPT – Interpersonell psykoterapi 4 heldagar; 6-9 februari, samt möjlighet till halvdagsuppföljning över Zoom Plats; Värnamo IPT (Interpersonell psykoterapi) är en relationsfokuserad korttidsterapi med starkt vetenskapligt stöd. Metoden som redan under 1970-talet utarbetades för behandling av depression har även visat sig användbar för flera diagnosgrupper och problemområden, såsom ätstörning, bipolärt syndrom, PTSD m.fl. Modifieringar finns för ungdomar, familjer, par, gruppbehandling m.m.  IPT kopplar det aktuella måendet till pågående mellanmänskliga omständigheter i patientens liv. Efter initialfasen av terapin väljs det interpersonella fokusområde som utgör grunden för patientens aktuella problematik. Genom att titta på styrkor och svagheter i individens nätverk stöttar … Fortsätt läsa Kurs i Interpersonell Psykoterapi, IPT, februari 2023

Grundkurs IPT – online

Distansutbildning IPT, nivå A För dig som vill kunna styra själv när du skall ta dig tid för studier och inte vill resa, kan vår webbaserade distanskurs i IPT kanske passa. Utbildningen som är uppdelad i sju delkurser är baserad på förinspelade videoföreläsningar med instuderingsuppgifter, som inskickas till kursledare mellan delkurserna. Tillgång till support och vägledning via mail finns under hela utbildningen. För den som önskar kan man delta i ett par seminarier över webben för utrymme att diskutera frågor och funderingar som dykt upp kring kursinnehållet och de övningar man förväntas göra. Kursen som avslutas med en kunskapskontroll, motsvarar … Fortsätt läsa Grundkurs IPT – online