Givande samtal vid SIG-IPT-träff; Genomgång av behandlingsmanualen IPT-BN

Torsdagen den 26 januari samlades behandlare inom ätstörningsvården i Värnamo för en heldag i andan av Interpersonel psykoterapi. IPT. Dagen hade som fokus att gå igenom en specifik behandlingsmanual vid bulimi och hetsätningsstörning. Det var dels en slags repetition med reflektion men likväl att tänka tillsammans kring hur vi gör ”i verkligheten” och om det är delat i manualen som vunnit på att omformuleras/förtydligas. Det var fjärde träffen ”live” som Svenska ätstörningssällskapet, SEDS, intressegrupp för relationella interventioner (SIG-IPT) genomförde sedan gruppen startade 2017, vid ett av SEDS årliga möten i Stockholm. 2018 bjöd doktorand Malin Bäck in alla behandlare med … Fortsätt läsa Givande samtal vid SIG-IPT-träff; Genomgång av behandlingsmanualen IPT-BN