Att ringa in nuvarande mående i ett relationellt kontext.

Webinarie kring Inledningsfasen i IPT Onsdagen 30 September samlades ett 15-tal tappra IPT:are på den digitala plattformen Zoom för att dela tankar och erfarenheter kring metoden. Deltagarna var alltifrån IPT-studenter på en pågående distansutbildning i IPT, psykoterapeutprogrammet i Umeå och … Fortsätt läsa Att ringa in nuvarande mående i ett relationellt kontext.

IPT vid ätstörningstillstånd (IPT-ÄS) – en heldags workshop

IPT-föreningen, Svenska ätstörningssällskapet (SEDS), LiU och Svenska IPT-terapeuter inom ätstörningsfältet, hälsar Er välkomna att delta vid IPT vid ätstörningstillstånd (IPT-ÄS) – en heldags workshop Tid: 2 november 2020, 09.00-16.30 Plats: Carnegies rum på Oterdahlska huset, Göteborg Program: Malin Bäck presenterar senaste nytt från sin forskning : Reduction in depressive symptoms predicts improvement in eating disorder symptoms in interpersonal psychotherapy. Bäck, M., Falkenström, F., Gustafsson, S.A. et al. Reduction in depressive symptoms predicts improvement in eating disorder symptoms in interpersonal psychotherapy: results from a naturalistic study. J Eat Disord8, 33 (2020). https://doi.org/10.1186/s40337-020-00308-1 Du når artikeln här https://www.biomedcentral.com/epdf/10.1186/s40337-020-00308-1?sharing_token=3yzSzYHx7MmKFJnceD8J1m_BpE1tBhCbnbw3BuzI2ROaV9yweFdV614luBJmuJslb6qV7spM21hJRVuAm1utyEY0IceneJ4GUbz1n1BOyaUa-5gixecOjZpTTowFoDVYHVpd4REFH82CJzIIv-kbsOMjwYBC3XvhWUTTaxL0ugM%3D IPT-BN manualen och adherenceskattningen i den kliniska vardagen.  Vilka … Fortsätt läsa IPT vid ätstörningstillstånd (IPT-ÄS) – en heldags workshop

Ordning i kaoset – om rutiners betydelse i vardagen

-”Varför skall vi ha rutiner? Det är ju jättetråkigt och begränsande”. – ”Jag känner direkt att jag vill trotsa mina egna mål med att göra på ett visst sätt varje dag”… Ja, så är det många av oss som kan känna och tanken om att få leva i andan ”Hakuna matata” likt Timon och Pumba är ju lockande. Rutiner är dock inte bara begränsande utan är likt en gränssättande förälder något tryggt och inramande som hjälper oss att hålla riktningen – och som vi stundtals går emot och frigör oss från, till att sedan åter hitta tillbaka till – på … Fortsätt läsa Ordning i kaoset – om rutiners betydelse i vardagen

”När det skaver – Att hantera konflikter & relationer i Psykoterapi”

Coronan är ett exempel på att kris innebär såväl kaos som utveckling. Istället för att träffa studenterna vid handledarutbildningen vid Linköpings Universitet för att reflektera kring svårigheter i samarbetet i handledningssituationer, så fick vi istället ses över Zoom och ha en inte så relationell undervisningssituation med mindre utrymme för reflektion än vad det var tänkt. Detta utmanade mig dock i att spela in föreläsningen så fler kan ta del av mina tankar.  Studenterna som läser till lärare och handledare i psykoterapi, hade i förväg fått skriva till mig och dela med sig av situationer i handledningen som de fann utmanade … Fortsätt läsa ”När det skaver – Att hantera konflikter & relationer i Psykoterapi”

Grundläggande utbildning (nivå A) IPT – Interpersonell psykoterapi

Grundläggande utbildning (nivå A) IPT – Interpersonell psykoterapi   4 heldagar;
31 augusti till 3 september 2020 Plats; Värnamo   IPT (Interpersonell psykoterapi) är en relationsfokuserad korttidsterapi med starkt vetenskapligt stöd. Metoden som redan under 1970-talet utarbetades för behandling av depression har även visat sig användbar för flera diagnosgrupper och problemområden, såsom ätstörning, bipolärt syndrom, PTSD m.fl. Modifieringar finns för ungdomar, familjer, par, gruppbehandling m.m. IPT kopplar det aktuella måendet till pågående mellanmänskliga omständigheter i patientens liv. Efter initialfasen av terapin väljs det interpersonella fokusområde som utgör grunden för patientens aktuella problematik. Genom att titta på styrkor och svagheter i individens … Fortsätt läsa Grundläggande utbildning (nivå A) IPT – Interpersonell psykoterapi

Grundkurs i IPT – Interpersonell psykoterapi

Grundläggande utbildning (nivå A) IPT – Interpersonell psykoterapi 4 heldagar; 13-16 Mars 2020 Plats; Frimurarehotellet i Linköping IPT (Interpersonell psykoterapi) är en relationsfokuserad korttidsterapi med starkt vetenskapligt stöd. Metoden som redan under 1970-talet utarbetades för behandling av depression har även visat sig användbar för flera diagnosgrupper och problemområden, såsom ätstörning, bipolärt syndrom, PTSD m.fl. Modifieringar finns för ungdomar, familjer, par, gruppbehandling m.m. IPT kopplar det aktuella måendet till pågående mellanmänskliga omständigheter i patientens liv. Efter initialfasen av terapin väljs det interpersonella fokusområde som utgör grunden för patientens aktuella problematik. Genom att titta på styrkor och svagheter i individens nätverk stöttar man … Fortsätt läsa Grundkurs i IPT – Interpersonell psykoterapi

Interpersonell psykoterapi vid ätstörning – workshop 2/10-19

Välkommen på en dag om IPT vid Ätstörning i Örebro 2 oktober. Tanken är att IPT-terapeuter och andra som är intresserade av relationella aspekter som arbetar inom ätstörningsvården ska ha ett forum för metodutveckling och erfarenhetsutbyte. Sanna Aila Gustafsson och Malin Bäck startade därför SIG-gruppen (special interest group) ”Relationella perspektiv på Ätstörningsbehandling” vid SEDS-mötet 2017. EN SIG är en speciell intressegrupp inom Svenska ätstörningssällskapet SEDS. Första sammankomsten hade vi vid Linköpings universitet i mars 2018. Vi planerar fortsättningsvis att ha ett möte minst en gång årligen, riktat till terapeuter med intresse för interpersonella aspekter av ätstörningsbehandling och tanken är att … Fortsätt läsa Interpersonell psykoterapi vid ätstörning – workshop 2/10-19

Med hjärtat i handen & lip i halsen – vågar vi längta hoppet i tomheten tillsammans?

Med hjärtat i handen & lip i halsen – vågar vi längta hoppet i tomheten tillsammans?   Depressionsbehandling… denna omtvistade åtgärdsrad vid riktlinjearbetet för socialstyrelsens rekommendationer kring depression och ångest. Just vid depression finns det många psykologiska behandlingsmetoder som har ett bra vetenskapligt stöd. Detta påtalade Gerhard Andersson mfl. redan 2008 i en metanalys. Tillvägagångssätten som visats framgångsrika är olika. I Interpersonell psykoterapi, IPT, talar man om att doppa nerpatienten i depressionen, i sjukrollen. Detta innebär delvis att det inte finns någon stress att initialt minska depressiva symtom, utan att försöka förstå, få en inblick i och en känsla för … Fortsätt läsa Med hjärtat i handen & lip i halsen – vågar vi längta hoppet i tomheten tillsammans?

”Fördjupningskurs i IPT Adolescent” med Roslyn Law

Föreningen Interpersonell Psykoterapi I Sverige, IPTS arrangerar ”Fördjupningskurs i IPT Adolescent” med Roslyn Law Stockholm 11-12 april 2019 Kursens fokus är dels anpassning av grundmodellen av IPT till att passa tonåringar i en familjekontext men också en fördjupningskurs. Kursen ges på engelska och omfattar två heldagar. Innehåll: IPT to IPT-A Practice Training This course will provide IPT practitioners with an introduction to working with adolescents with depression and to the ways in which IPT has been adapted in IPT-A and when delivered in a family context. The course will include a combination of didactic teaching, discussion of clinical scenarios and … Fortsätt läsa ”Fördjupningskurs i IPT Adolescent” med Roslyn Law

Kurs i Interpersonell Psykoterapi – IPT

Grundläggande utbildning (nivå A) IPT – Interpersonell psykoterapi 4 heldagar; 9-10 Mars & 23-24 Mars 2019 Plats; Linköping IPT (Interpersonell psykoterapi) är en relationsfokuserad korttidsterapi med starkt vetenskapligt stöd. Metoden som redan under 1970-talet utarbetades för behandling av depression har även visat sig användbar för flera diagnosgrupper och problemområden, såsom ätstörning, bipolärt syndrom, PTSD m.fl. Modifieringar finns för ungdomar, familjer, par, gruppbehandling m.m.IPT kopplar det aktuella måendet till pågående mellanmänskliga omständigheter i patientens liv. Efter initialfasen av terapin väljs det interpersonella fokusområde som utgör grunden för patientens aktuella problematik. Genom att titta på styrkor och svagheter i individens nätverk stöttar … Fortsätt läsa Kurs i Interpersonell Psykoterapi – IPT