IPT-Handledning på nivå C

1.    Avancerad klinisk träning i IPT – nivå C – Vad betyder det? Nivå C är en markör att den certifierade IPT-terapeuten har fortsatt processa sina kliniska och teoretiska kunskaper i IPT efter avslutad utbildning på nivå B. Att erhålla C-nivå innebär att du genomfört ytterligare två kliniska terapier enligt följande: Handledning på C-nivå Utöver två handledningsärenden enligt ovan skall terapeuten bedriva pågående IPT-praktik i syfte att vidmakthålla sina färdigheter. Terapeuten skall hålla sig uppdaterad kring IPTs utveckling, genom litteraturstudier, konferenser eller IPT-workshops. Allt detta dokumenteras återkommande i terapeutens portfolio. 2.    Instrument i utbildningsterapierna Nedanstående protokoll skall användas vid IPT-handledning på nivå … Fortsätt läsa IPT-Handledning på nivå C