IT-IPT Metodbank för INDIGO

Denna sida riktar sig till Dig som är involverad i den internetförmedlade självhjälpsbehandlingen INDIGO, för personer med nedstämdhet. Nedan finner du inspelade föreläsningar, uppladdade dokument samt inloggningsuppgifter till en demoversion av plattformen.


Denna sida innehåller:

  • Länk till plattformen INDIGO
  • Terapeutmanual & Artiklar
  • Inspelade föreläsningar från kursdagen
  • Om support avseende plattformen
  • Om Handledning under behandlingen

Demoversion av plattformen indigo

Gå in och ta del av hela behandlingsprogrammet. Ju mer du är bekant av programmet – ju lättare blir det att vara behandlare.

https://www.iterapi.se/sites/indigo/

Användarnamn: demo

Lösen: Demo!1234Terapeutmanual & Artiklar

Här kan du ladda ner INDIGOS terapeutmanual där mycket av det en behöver veta står med. Fyra artiklar om IT-terapi och IPT har vi valt att ladda upp för den nyfikne.

Länk till info om INDIGO-studien på Clinical trials:Inspelade föreläsningar från Kursdagen 19 April 2021

En kort översikt av kursdagens innehåll finner du ovan. Nedan ser du fem filmer som är en uppdelning av kursinnehållet.

INTRODUKTION

Proffessor Gerhard Andersson, LiU inleder och berättar översiktligt om internetförmedlad terapi, främst med fokus på ”icke-KBT-studier”, historik och utveckling.

OM INDIGO – Studie & plattform

Doktorand Anton Käll berättar om INDIGO-studien; design, mätinstrument osv. och introducerar hur plattformen är upplagd rent praktiskt. ”Att jobba som terapeut i plattformen”.

Anton forsätter tala om plattformen. Tyvärr avbryts inspelningen då inspelarens dator stängs av oväntat.

Pilotstudien  ”Introducing IT-IPT in a Swedish IPT community”

Malin Bäck delar planeringen kring fortsättningen; att kliniker prövar IT-IPT modellen som nu genomförts av psykologstudenter samt hur insamling av kvalitativa data är tänkt.

IT- IPT

Malin går översiktligt igenom behandlingsupplägget i INDIGO. Översiktlig genomgång av de olika modulerna och erfarenhet från de nu genomförda terapierna.

Här finns Malins presentation att ladda ner.


Support avseende Plattoformen

Vid oklarheter och behov av stöd är Anton Käll den man skall vända sig till: anton.kall@liu.se via mail eller telefon 0768-05 69 20. Det är med Anton du bestämmer vilken dag du återkopplar till deltagarna varje vecka, om du behöver hjälp att öppna upp moduler eller något annat som rör terapin


Handledningstider

Alla behandlare har möjlighet till handledning varje vecka. Följande handledningstider är planerade från vecka 18.

Måndag 8:30-9:30
 https://liu-se.zoom.us/j/63286375793?pwd=eUtvOEVXU1ZjZjFMQUFFb2V5UVhqdz09
Måndag 12:00-13:00  
https://liu-se.zoom.us/j/65617077790?pwd=bll3Q1NTQ3hqa3poalFzRkNtN2VxUT09
 
Måndag 16:30- 17:30
 https://liu-se.zoom.us/j/65312660324?pwd=NFE0NUIvcTltak5CTzFibmZGQ25wdz09
Torsdag 13:15-14:15  
https://liu-se.zoom.us/j/61622358911?pwd=a1JINmUya3VxRzhxdjdmZStTZHJZZz09