Session 3

Relationer – vilka är en del av min depressionsberättelse?

I IPT tänker vi att vårt mående påverkas av hur vi har det i våra relationer och att vårt mående påverkar våra relationer. Vi tänker även att vi som flockdjur har ett behov av att ha några viktiga andra att dela både glädje och sorg med för att vi skall kunna känna oss trygga i livet.

Vid depression är det lätt att vi, på grund av depressionssymtom som att vilja dra sig undan och inte orka delta i aktiviteter, blir mer ensamma. När man mår dåligt och känner sig värdelös är det dessutom svårt att på ett tydligt sätt uttrycka och stå upp för vad som är viktigt för mig i nära relationer. I IPT tittar vi på hur vi dels kan förstå bättre vad vi behöver för ett förbättrat mående, dels hur vi tydligare kan kommunicera detta till andra.

På samma sätt kan konflikter i relationer till andra, förändringar och förluster i viktiga relationer vara utlösare för att depression uppstår. Att ha svårt att skapa nya relationer eller hålla fast vid relationer kan också orsaka depression.

Kort sagt så finns det ett stort värde i att uppmärksamma hur jag påverkas av människorna runt omkring mig och hur jag bättre kan ta stöd av dessa för att ta mig vidare mot ett bättre mående. Ensam är inte stark även om många säger det.

depressionscirkeln

 

Vilka finns i ditt liv och kring ditt mående?

Vad och vilka kan du skriva in i nedanstående figur? Vilka kan vara ett stöd för dig (praktiskt, känslomässigt eller socialt) för att du ska ta dig ur depressionen? Finns det någon du vill ha mer kontakt med än vad du har i dag och är det någon som rentav påverkar ditt mående negativt så detta bidrar till din depression?

IP.png

Du har tidigare fyllt i ett formulär om viktiga andra i ditt liv.

 

Här följer några frågor om dessa relationer (eller andra):

 • Hur mycket kontakt har ni?
 • Känner personen till hur du mår?
 • Kan du tala med personen om känslor?
 • Hittar ni på saker tillsammans?
 • Kan du be personen om praktisk hjälp eller goda råd?
 • Är detta en ömsesidig relation?
 • Hur tycker di att ni ”ger och tar” i denna relation?
 • Är du tillfreds med denna relationen?
 • Har relationen förändrats sedan du blev deprimerad?
 • Har denna relationen påverkats av någon förändring som skett?
 • Förekommer det någon konflikt i denna relationen?
 • Har relationen påverkats av att någon har dött?
 • Är det svårt att få det du behöver i denna relationen?
 • Borde den här personen vara med i ditt ”IPT-team”?
 • Hur kan denna personen passa in i din ”plan” mot ett bättre mående?

 

Närhetscirkel:

Skriv in personer i denna närhetscirkel med vilken relationen påverkar dig mer eller mindre känslomässigt.

narhetscirkel