Session 4

Att välja fokus för min depressionsbehandling

forstaAllt vi gör under de inledande samtalen i IPT handlar om att få en bättre förståelse för ditt mående och i vilket sammanhang det, uppstår, pågår och hålls vid liv. Genom att uppmärksamma symtomen på din depression, att i en tidslinje följa hur den startade och fortgår och vilka människor som finns runt dig i ditt mående, får vi allt mer information, för att kunna välja ett fokus för din depressionsbehandling.

Det är många händelser som pågår i våra liv och vi träffar hela tiden nya människor. För att komma åt de depressiva symtomen på bästa sätt under denna begränsade tid behöver vi dock välja ett tema som bäst fokuserar det jobb vi behöver göra med ditt mående. Detta gör vi utifrån att ”koka ihop” den information du hittills skaffat kring ditt pågående mående

koka ihop.png

Fyra fokusområden; Förändring, Konflikt, Sorg, Sårbarhet

Rätt valt fokus ringar in det som är centralt kring det aktuella måendet/ det känslomässigt heta och som blir naturligt att sessionerna kommer innehålla under de kommande sessionerna. Att välja fokus är ett utforskande av alternativ – inte att finna ”sanningen”. Att våga/orka bli nyfiken på sin depressionshistoria är ett första steg mot att må bättre.

  • Förändring: Omständigheter i livet/ en kris som innebär stora förändringar för dig som person, kanske svårigheter att anpassa sig, acceptera eller förhålla sig till de förändringar som pågår i livet; att kunna släppa taget om det gamla och att komma framåt i det nya.
  • Konflikt: Kan komma i fråga när du och minst en specifik person, har icke överensstämmande förväntningar på er relation. Ofta har konflikten gått i stå eller grälen har en repetitiv karaktär, utan hopp om en snar förbättring.
  • Sorg och förlust: en känslomässig reaktion på en omfattande förlust, att sorgearbetet övergår i depression/komplicerad sorg. Att kanske inte kunna sörja eller komma vidare i livet.
  • Interpersonell sårbarhet: svårigheter att skapa eller bibehålla ömsesidiga relationer.