Självskydd

Relat´era erbjuder en unik utbildning kring Självskydd; Teori kring nödvärnsregler samt praktiska övningar. Kennet Carlsson, som håller i utbildningen, har under många år arbetat som självskyddsinstruktör inom polisen och även hållit i ”Hot & Våld”-kurser för personal både inom privat och offentlig verksamhet.

Vi vänder oss till företag, föreningar och andra organisationer som önskar anordna ett utbildnignspaket inkluderat både teori och praktik.