Relatéra 5 Egenvård 5 I rörelse – i nöd och lust

I rörelse – i nöd och lust

11 augusti 2016

I rörelse – i nöd och lust

Fysisk aktivitet har en dokumenterad effekt vid depression – lika god som effekten av antidepressiva läkemedel och kognitiv beteendeterapi (KBT) vid lindrig till måttlig depression faktiskt. Dessutom är fysisk aktivitet i stort sett biverkningsfri och kan dessutom vara i princip gratis.

Hösten 2015 presenterades i läkartidningen en sammanställning av relevant forskning inom området.  Personer med depression bör rekommenderas aerob eller muskelstärkande fysisk aktivitet för att minska depressiva symtom, konstaterades det. Fysisk aktivitet minskar depressiva symtom i lika hög grad som behandling med antidepressiva läkemedel eller psykoterapi vid lindrig till måttlig depression.

För att läsa artikeln i fulltext finns den här som pdf-fil alternativt länken till läkartidningen:
Fysisk aktivitet lika bra som KBT eller läkemedel vid depression. pdf

http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-oversikt/2015/11/Fysisk-aktivitet-lika-bra-som-KBT-eller-lakemedel-vid-depression/#.Vkxak4DeHpx.facebook

Om enbart muskelstärkande fysisk aktivitet väljs i syfte att behandla depression, bör den kompletteras med aerob fysisk aktivitet för att minska risken för kardiovaskulär sjukdom, eftersom denna risk är förhöjd vid depression. Senare forskning visar även på  att just konditionsträning är det som befrämjar hjärnan på flera olika sätt.

För några år sedan kom boken ”Hälsa på recept” ut – en läsvärd bok om hjärnans vinsters av att vi motionerar – både ur ett inlärningsperspektiv, för vårt psykiska välbefinnande samt förmågan att samordna oss och fungera i relation till andra. Jag läste boken i somras och blev mycket inspirerad. Boken berör hur motion i kombination med kultur och andra aktiviteter som stimulerar olika delar av hjärnan, kan hjälpa oss till ett bättre liv.


Här kan du köpa boken (Extern länk till adllibris.com)

Nedan finns en föreläsning med en av författarna till boken: Anders Hansen, överläkare i psykiatri. Han berättar om den senaste vetenskapen kring hur träning direkt påverkar hjärnans funktioner och vår hälsa och menar att fysisk aktivitet är det viktigaste man kan göra för sin hjärna.  Föreläsningen är inspelad av UR Samtiden den 23 mars 2016 på Karolinska institutet, Stockholm.

 

I somras kom Anders ut med boken Hjärnstark, en ”uppdatering” med en sammanställning av ny forskning som publicerats de senaste fem åren. Jag har i skrivande stund inte läst boken men ser fram emot detta. Nedan finns ytterligare en föreläsning med Anders som spelades in i samband med bokreleasen.


Här kan du köpa boken (Extern länk till bonnierfakta.se)