Handledning

Relatéra erbjuder olika former av handledning både in vivo och över nätet efter överenskommelse.

Vi erbjuder såväl så kallad verksamhetshandledning som psykoterapihandledning utifrån inriktningarna Relationell psykoterapi, Psykodynamisk terapi och Interpersonell psykoterapi, IPT.

Samtliga handledare är leg. psykoterapeuter och lärare/handledare i psykoterapi (45hp). När det rör sig om handledning i Interpersonell Psykoterapi är handledaren även ackrediterad IPT-handledare av Svenska föreningen IPTS, för mer info www.interpersonellpsykoterapi.se

Beroende på om handledningen syftar till driftsvägledning i arbetet eller om det rör sig om utbildningshandledning så gör vi inledningsvis en personlig planering med tydliga ramar som utvärderas kontinuerligt.

Relatéra har genom åren handlett inom följande verksamheter; Primärvård, Specialistpsykiatri, Specialiserad ätstörningsvård, Mödra-barnhälsovård (MVC/BVC), Kvinnohälsovård (läkare, förlossningspersonal & Aurorateam), Familjerådgivning, Privat psykoterapimottagning, Psykoterapeutprogram, Privata utbildningsinstitut, Somatisk kurativ verksamhet, Forskningsprojekt och socialtjänst.

Kostnad: Handledningskostnaden varierar något beroende på hur avtalet formuleras mellan inblandade parter, omfattning av uppdrag och upplägg. Generellt är dock handledarkostnaden 1750kr exklusive moms per 45 minuter.

Nätbaserat handledning

Relatéra har sedan 2010 handlett över digitala plattformar på internet. De första åren arbetade vi främst över en mötesplats Adobe Connect Pro, APC men i takt med att digitala möten blivit allt mer vanligt har vi kommit att arbeta i många olika digitala miljöer, utifrån vad som passar bäst för de vi handleder. Sekretess och användarvänlighet är de två faktorer som är vägledande. Pandemin har visat oss fördelar och nackdelar med att ses digitalt och att få till en välfungerande, trygg och säker arbetsmiljö är A och O. Detta är vi sedan länge vana att möta upp. Vid handledning över nätet blir agendan och strukturen lite viktigare än när man ses i samma rum. Det blir extra viktigt att komma förberedd, både som handledare och handledd.

Handledning in vivo

När det är möjligt kan Relatéra även erbjuda handledning ”på plats”/in vivo. Vi ses då antingen på Samtalsmottagningen i Värnamo alternativt att vi kan ses på annan plats, utifrån de handleddas önskemål. I det sistnämnda fallet tillkommer restid och resersättning, enligt överenskommelse.

Utbildningshandledning

Om du går en utbildning i en viss behandlingsmetod utgör handledning även ett examinationsmoment. För att finna en balans mellan reflektion, lärande och bedömning används olika protokoll/instrument och alla parter förbereder sig väl inför handledningstillfället. Handledningen utgår även från inspelat material och inte sällan ingår det att tillsammans följsamhetsskatta en eller flera sessioner.

Nedan finner du länk till mer detaljerade instruktioner kring strukturen för IPT-handledning på nivå B och C:

IPT-Handledning på nivå B

IPT-Handledning på nivå C

Beroende på syftet med handledningen kan olika frågor få olika mycket fokus. Det är också viktigt att formulera vad jag främst vill ha ut av handledningen vid varje tillfälle.