Relatéra 5 Forskning

Forskning

Om min forsking

Malin Bäck är doktorand i klinisk psykologi vid institutionen för beteendevetenskap och lärande, IBL, vid Linköpings Universitet. Forskningsområdet för hennes avhandling är Interpersonell psykoterapi, IPT vid ätstörning. Malin har sedan 2008 varit engagerad i flera psykoterapistudier i olika roller;  som forskare, handledare och psykoterapeut. Här kan du läsa om de olika projekten, dess publikationer och lite till.

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Malin-Baeck.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9740-4815

Pågående projekt

Forskningsprojekt

Här finner du pågående  projekt som jag på olika sätt involverats i.

Tidigare projekt

Forskningsprojekt

Här finner du tidigare & avslutade forskningsprojekt som jag på olika sätt involverats i.

Senaste nytt inom forskning

ForskningPsykoterapi
Givande samtal vid SIG-IPT-träff; Genomgång av behandlingsmanualen IPT-BN

Givande samtal vid SIG-IPT-träff; Genomgång av behandlingsmanualen IPT-BN

Torsdagen den 26 januari samlades behandlare inom ätstörningsvården i Värnamo för en heldag i andan av Interpersonel psykoterapi. IPT. Dagen hade som fokus att gå igenom en specifik behandlingsmanual vid bulimi och hetsätningsstörning. Det var dels en slags repetition med reflektion men likväl att tänka tillsammans kring hur vi gör "i verkligheten" och om det är delat i manualen som vunnit på att omformuleras/förtydligas.

Fortsätt läsa

Publikationer

Nedan återfinns publikationer och anda presentationer som Malin varit involverad i på ett eller annat sätt.

Artiklar
Böcker & Kapitel
Uppsatser
Presentationer
Övrigt
Publikationer

Artiklar


Käll A, Bäck M, Welin C, Åman H, Bjerkander R, Wänman M, Lindegaard T, Berg M, Moche H, Shafran R, Andersson G. Therapist-Guided Internet-Based Treatments for Loneliness: A Randomized Controlled Three-Arm Trial Comparing Cognitive Behavioral Therapy and Interpersonal Psychotherapy. Psychother Psychosom. 2021;90(5):351-358. doi: 10.1159/000516989. Epub 2021 Jun 28. PMID: 34182552.

ABSTRACT – Introduction: Chronic loneliness has been linked to many adverse outcomes, including mental health problems. Psychological treatment of loneliness can be effective, but the evidence base is limited. Objective: To investigate the efficacy of 2 internet-based interventions based on cognitive behavioral therapy (ICBT) and interpersonal psychotherapy (IIPT) relative to a wait-list control group and each other.Methods: A total of 170 participants were recruited and randomized to either 9 weeks of ICBT (n = 68), IIPT (n = 68), or a wait-list condition (n = 34). The primary outcome was loneliness, measured using the UCLA Loneliness Scale before, during, and after treatment. Secondary measures of psychiatric disorders and quality of life were administered before and after treatment. Follow-up was conducted 4 months after the treatment had ended. Primary outcome data were analyzed using growth curve modeling. Secondary outcomes were analyzed using robust regression models. The trial was preregistered (ClinicalTrials.gov ID: NCT03807154). Results: The ICBT condition had a significantly greater impact on loneliness compared to the wait-list and IIPT conditions. Effect sizes were moderate to large (Cohen d = 0.71) compared to the wait-list and moderate (d = 0.53) compared to IIPT. The IIPT condition did not differ significantly from the wait-list. Both active treatments led to significant increases in quality of life. Only the ICBT group had significantly lower symptoms of depression and generalized anxiety compared to the wait-list group. Treatment gains were maintained but not improved at follow-up. Conclusions: ICBT can be an efficacious option for alleviating loneliness. The IIPT intervention was not as effective.

https://www.karger.com/Article/FullText/516989


Bäck, M., Falkenström, F., Gustafsson, S.A. et al. Reduction in depressive symptoms predicts improvement in eating disorder symptoms in interpersonal psychotherapy: results from a naturalistic study. J Eat Disord 8, 33 (2020). https://doi.org/10.1186/s40337-020-00308-1

Del av specialutgåvan ”Eating Disorders, Emotions and Mood Disorders” https://link.springer.com/journal/40337/topicalCollection/AC_e26f41fcab24080badc8fa717d16f006

ABSTRACT -Background: Interpersonal psychotherapy (IPT) can be effective for both Bulimia Nervosa (BN) and co-occurring depression. While changes in symptoms of Eating disorder (ED) and depression have been found to correlate, it is unclear how they interact during treatment and in which order the symptoms decrease. Methods: Thirty-one patients with BN and depressive symptoms received IPT using the manual IPT-BNm in a naturalistic design. The outcome was measured with the Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q) and the Montgomery Åsberg Depression Rating Scale (MADRS-S). Symptom improvement at each session was measured with Repeated Evaluation of Eating Disorder Symptoms (REDS) and the Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9). Results: Significant improvements with large effect sizes were found on both ED symptoms and depression. The rates of change were linear for both BN and depression. A strong correlation between reduction of depressive symptoms and ED symptoms was found. Depressive symptom reduction at one session predicted improvement of ED symptoms at the next session. Conclusions: IPT-BNm had an effect on both BN and co-occurring depressive symptoms. The analyses indicated that reduction in depressive symptoms preceded reduction in bulimic symptoms.

Länk till artikel: https://rdcu.be/c6PWH


Malin Bäck, Sanna Aila Gustafsson & Rolf Holmqvist (2017) Interpersonal psychotherapy for eating disorders with co-morbid depression: A pilot study, European Journal of Psychotherapy & Counselling, 19:4, 378-395,

ABSTRACT – Objective: Patients with eating disorders (ED) often suffer from co-morbid depression, which may complicate the ED treatment. Previous studies have found that ED interventions seem to have limited capacity to reduce depressive symptoms. Several studies of interpersonal psychotherapy (IPT), have found that when patients have been treated for depression, co-morbid symptoms have diminished. As depression and EDs are commonly co-occurring conditions, this pilot study aimed to examine the effect of an IPT treatment for these conditions, with the focus on the depressive symptoms. Method: In this multi-centre study, 16 patients with EDs and co-occurring major depression received 16 weeks of depression-focused IPT. Results: Significant improvements with substantial effect sizes were found for both depression (d = 1.48) and ED (d = .93). Symptom reduction in the two syndromes were strongly correlated (r = .625, p = .004). Patients with a restrictive ED did not improve on either depression or ED symptoms. Conclusion: These findings point to the usefulness of IPT for concurrent depression and ED with a bingeing/purging symptomatology. Working with negative affect and problem-solving related to current interpersonal problems may alleviate general psychological distress among these patients.

 DOI: 10.1080/13642537.2017.1386226


 

Publikationer

Böcker & Kapitel

Här finner du information om Böcker eller bokkapitel Malin antingen är författare eller medförfattare till, alternativet att hon intervjuats till boken eller på annat sätt medverkat till innehållet i boken.


Kapitel 26 Interpersonell psykoterapi (IPT) av Malin Bäck och Ann-Sophie Lindqvist Bagge i  boken Handbok i Missbrukspsykologi – teori och tillämpning, andra upplagan, Liber förlag

I detta kapitel ges en genomgång av terapiformen Interpersonell psykoterapi (IPT), samt hur IPT kan användas i behandling för personer som lider av missbruks- och beroendeproblematik. Boken Handbok i Missbrukspsykologi – teori och tillämpning kommer ut i sin andra utgåva via Liber förlag hösten 2023. Där kan ni läsa om IPT som intervention vid missbruk. För att nå länk till första upplagan:
https://www.liber.se/webshop/product/handbok-i-missbrukspsykologi-teori-och-tillampning-9789147084616


Paula Ravitz , Shahana Sittampalam, Malin Bӓck, Kevin Croswell, Holly A. Swartz, Daisy Radha Singla (in press) Chapter 4: Training in Interpersonal Psychotherapy 4.1, IPT Training – Digital, Online Educational formats In the book; Weissman M., et al. (in press) IPT- A global reach update, Oxford Press

I detta kapitel beskriver jag och några kollegor från Nordamerika olika digitala upplägg för att utbilda terapeuter i metoden IPT. Boken är under produktion.

Länk till artikel (öppnas i nytt fönster)


Linell, Per (2022) Med språket genom tillvaron: en introduktion till dialogiska perspektiv på språkande, tänkande och kommunikation, Kapitel 6 Samtal och verksamheter ur ett Psykoterapisamtal.

I samband med en studie där jag och Katarina Lindstedt sökte en metod för att studera samskapandet i psykoterapi kom vi i kontakt med Per Linell. Vi ville finna ett bredare angrepssätt än traditionell konversationsanalys (CA). Utöver vår egen studie resulterade vårt samarbete i delar av ett bokkapitel i Pers senaste bok.

https://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1669209/FULLTEXT01.pdf


Publikationer

Uppsatser


Karin & Theresia

 


Arvid & Nils

 


Eric & Olivia

Rasmus & Matilda

Hanna & Camilla

brödtext om artikel

Länk till artikel (öppnas i nytt fönster)


Malin Bäck, Christina Von Scheele.C (2014) Depressionsbehandling med IPT vid komorbid ätstörning -en interventionsstudie utan kontrollgrupp. Master IBL, Linköping Universitet

 DOI: 10.1080/13642537.2017.1386226


Namn på artikel

 


Namn på Uppsats
Malin Bäck (1996) C-uppsats…..

 

 

Publikationer

Presentationer

Mer information kommer snart.

Publikationer

Övrigt

Mer information kommer snart.

Per linell

Att jag omnämnts i psykoterapi

grymt

vetenskapsradion

Att jag rewievat artiklar