Relatéra 5 Forskning

Forskning

Om min forsking

Malin Bäck är doktorand i klinisk psykologi vid institutionen för beteendevetenskap och lärande, IBL, vid Linköpings Universitet. Forskningsområdet för hennes avhandling är Interpersonell psykoterapi, IPT vid ätstörning. Malin har sedan 2008 varit engagerad i flera psykoterapistudier i olika roller;  som forskare, handledare och psykoterapeut. Här kan du läsa om de olika projekten, dess publikationer och lite till.

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Malin-Baeck.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9740-4815

Pågående projekt

Forskningsprojekt

Här finner du pågående  projekt som jag på olika sätt involverats i.

Tidigare projekt

Forskningsprojekt

Här finner du tidigare & avslutade forskningsprojekt som jag på olika sätt involverats i.

Senaste nytt inom forskning

ForskningPsykoterapi
Interpersonell psykoterapi vid ätstörning – en av pusselbitarna i ett rekommenderat behandlingsutbud

Interpersonell psykoterapi vid ätstörning – en av pusselbitarna i ett rekommenderat behandlingsutbud

I samband med att Socialstyrelsen presenterat riktlinjer för ätstörningsbehandling och att vi vill uppmärksamma temat i samband med internationella ätstörningsdagen, vill vi här dela med oss av lite ny forskning, riktlinjer och ett par föreläsningar om IPT vid ätstörning.

Fortsätt läsa

Publikationer

Nedan återfinns publikationer och anda presentationer som Malin varit involverad i på ett eller annat sätt.

Artiklar
Böcker & Kapitel
Uppsatser
Presentationer
Övrigt
Publikationer

Artiklar


Käll A, Bäck M, Welin C, Åman H, Bjerkander R, Wänman M, Lindegaard T, Berg M, Moche H, Shafran R, Andersson G. Therapist-Guided Internet-Based Treatments for Loneliness: A Randomized Controlled Three-Arm Trial Comparing Cognitive Behavioral Therapy and Interpersonal Psychotherapy. Psychother Psychosom. 2021;90(5):351-358. doi: 10.1159/000516989. Epub 2021 Jun 28. PMID: 34182552.

ABSTRACT – Introduction: Chronic loneliness has been linked to many adverse outcomes, including mental health problems. Psychological treatment of loneliness can be effective, but the evidence base is limited. Objective: To investigate the efficacy of 2 internet-based interventions based on cognitive behavioral therapy (ICBT) and interpersonal psychotherapy (IIPT) relative to a wait-list control group and each other.Methods: A total of 170 participants were recruited and randomized to either 9 weeks of ICBT (n = 68), IIPT (n = 68), or a wait-list condition (n = 34). The primary outcome was loneliness, measured using the UCLA Loneliness Scale before, during, and after treatment. Secondary measures of psychiatric disorders and quality of life were administered before and after treatment. Follow-up was conducted 4 months after the treatment had ended. Primary outcome data were analyzed using growth curve modeling. Secondary outcomes were analyzed using robust regression models. The trial was preregistered (ClinicalTrials.gov ID: NCT03807154). Results: The ICBT condition had a significantly greater impact on loneliness compared to the wait-list and IIPT conditions. Effect sizes were moderate to large (Cohen d = 0.71) compared to the wait-list and moderate (d = 0.53) compared to IIPT. The IIPT condition did not differ significantly from the wait-list. Both active treatments led to significant increases in quality of life. Only the ICBT group had significantly lower symptoms of depression and generalized anxiety compared to the wait-list group. Treatment gains were maintained but not improved at follow-up. Conclusions: ICBT can be an efficacious option for alleviating loneliness. The IIPT intervention was not as effective.

Länk till artikel


Bäck, M., Falkenström, F., Gustafsson, S.A. et al. Reduction in depressive symptoms predicts improvement in eating disorder symptoms in interpersonal psychotherapy: results from a naturalistic study. J Eat Disord 8, 33 (2020). https://doi.org/10.1186/s40337-020-00308-1

Del av specialutgåvan ”Eating Disorders, Emotions and Mood Disorders” SE HÄR

ABSTRACT -Background: Interpersonal psychotherapy (IPT) can be effective for both Bulimia Nervosa (BN) and co-occurring depression. While changes in symptoms of Eating disorder (ED) and depression have been found to correlate, it is unclear how they interact during treatment and in which order the symptoms decrease. Methods: Thirty-one patients with BN and depressive symptoms received IPT using the manual IPT-BNm in a naturalistic design. The outcome was measured with the Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q) and the Montgomery Åsberg Depression Rating Scale (MADRS-S). Symptom improvement at each session was measured with Repeated Evaluation of Eating Disorder Symptoms (REDS) and the Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9). Results: Significant improvements with large effect sizes were found on both ED symptoms and depression. The rates of change were linear for both BN and depression. A strong correlation between reduction of depressive symptoms and ED symptoms was found. Depressive symptom reduction at one session predicted improvement of ED symptoms at the next session. Conclusions: IPT-BNm had an effect on both BN and co-occurring depressive symptoms. The analyses indicated that reduction in depressive symptoms preceded reduction in bulimic symptoms.

Länk till artikel


Bäck M, Gustafsson S.A & Holmqvist R  (2017) Interpersonal psychotherapy for eating disorders with co-morbid depression: A pilot study, European Journal of Psychotherapy & Counselling, 19:4, 378-395,  DOI: 10.1080/13642537.2017.1386226

ABSTRACT – Objective: Patients with eating disorders (ED) often suffer from co-morbid depression, which may complicate the ED treatment. Previous studies have found that ED interventions seem to have limited capacity to reduce depressive symptoms. Several studies of interpersonal psychotherapy (IPT), have found that when patients have been treated for depression, co-morbid symptoms have diminished. As depression and EDs are commonly co-occurring conditions, this pilot study aimed to examine the effect of an IPT treatment for these conditions, with the focus on the depressive symptoms. Method: In this multi-centre study, 16 patients with EDs and co-occurring major depression received 16 weeks of depression-focused IPT. Results: Significant improvements with substantial effect sizes were found for both depression (d = 1.48) and ED (d = .93). Symptom reduction in the two syndromes were strongly correlated (r = .625, p = .004). Patients with a restrictive ED did not improve on either depression or ED symptoms. Conclusion: These findings point to the usefulness of IPT for concurrent depression and ED with a bingeing/purging symptomatology. Working with negative affect and problem-solving related to current interpersonal problems may alleviate general psychological distress among these patients.

  SE HÄR


 

Publikationer

Böcker & Kapitel

Här finner du information om Böcker eller bokkapitel Malin antingen är författare eller medförfattare till, alternativet att hon intervjuats till boken eller på annat sätt medverkat till innehållet i boken.


Ravitz P, Sittampalam S, Bӓck, M, Croswell, K., Swartz, H.A., Singla, DR.  Interpersonal Psychotherapy Training – Digital, Online Educational Formats. In: Weissman M, Mootz J, eds. Interpersonal Psychotherapy: A Global Reach: Oxford University Press; 2024. ISBN: 9780197652084

Boken är Myrna Weissmans senaste bok där hon tillsammans med 75 medförfattare från 31 olika länder belyser spridningen av Interpersonell psykoterapi över hela världen samt olika anpassningar. Malin har varit med och skrivit ett kapitel om att utbilda i metoden i olika digitala format.

Ladda ner digital version gratis här


Bäck, M., Lindqvist-Bagge, A-S.(2023) Interpersonell psykoterapi In A-S. Lindqvist Bagge & M. Hildebrand Karlén(Eds.), Handbok i missbruks- och beroendepsykologi (pp.231-235) Liber ISBN: 978-91-47-14776-2

This chapter addresses the usefulness of Interpersonal Psychotherapy, IPT,  in abuse and addiction treatment. More research is needed in this area. Based on the widespread comorbidity with various psychiatric conditions in this population, and the relational challenges of entering a drug-free life, IPT is presented here in ways to prepare the individual forward.

Här kan du beställa eller läsa mer om boken


Linell, Per (2022) Med språket genom tillvaron: en introduktion till dialogiska perspektiv på språkande, tänkande och kommunikation, Kapitel 6 Samtal och verksamheter ur ett Psykoterapisamtal. Linköpings Universitet, Studies in Language and Culture No. 35, ISBN 978-91-7929-093-1 (tryckt), ISBN 978-91-7929-094-8 (PDF), ISSN 1403-2570 doi.org/10.3384/9789179290948

I samband med en studie där jag och Katarina Lindstedt sökte en metod för att studera samskapandet i psykoterapi (från Konversationsanalys till ett samtalsanalytiskt briccolage), kom vi i kontakt med Per Linell. Vi ville finna ett bredare angrepssätt än traditionell konversationsanalys (CA). Utöver vår egen studie (running ahead), resulterade vårt samarbete i delar av ett bokkapitel i Pers senaste bok.

Här kan du läsa boken


Publikationer

Uppsatser


Jacobson K, Ljung T. (2023) Att ha en ätstörning – en del i relaterandet till mig själv och andra – en tematisk analys ur ett patientperspektiv: Linköpings University.

Jag var bihandledare i denna uppsats, utformare av dess studiedesign samt har senare gjort en fördjupande uppföljande studie (in press)..

Här kan du ta del av uppsatsen


Lundberg A, Viberg Nils (2021) INDIGO – KIND OF BLUE: Outcome and Mediation in the INDIGO-Study, a Randomized Controlled Trial of Internet Delivered Interpersonal Psychotherapy to Improve Depression. Linköping Universitet ISRN: LIU-IBL/PY-D—21/542-SE

Jag var bihandledare i denna uppsats, medskapare av IPT-manualen samt klinisk handledare i projektet.

Här kan du ta del av uppsatsen

Länk till projektet INDIGO


Ekeflod, E., Fahlroth, O (2021) Indigo: Internet Administered Interpersonal Psychotherapy for Depression – A Mixed Method Study Regarding the Role of Mentalization in IIPT, Linköping Universitet, ISRN: LIU-IBL/PY-D—21/547-SE

Jag var bihandledare i denna uppsats, medskapare av IPT-manualen samt klinisk handledare i projektet

Här kan du läsa Erik & Olivias Psykologuppsats


Bjerkander R, Welin C (2019) SOLUS 2.0: Cognitive behavioral therapy and Interpersonal psychotherapy for unwanted loneliness – A randomized controlled trial of internet-administered treatment for loneliness. Linköping University ISRN: LIU-IBL/PY-D—19/490—SE

Jag var bihandledare i denna uppsats, medskapare av IPT-manualen samt klinisk handledare i projektet


Wänman M, Åman H (2019) SOLUS 2.0: Alliance in Internet-administered cognitive behavioral therapy and interpersonal psychotherapy against unwanted loneliness. Linköping University ISRN: LIU-IBL/
Jag var bihandledare i denna uppsats, medskapare av IPT-manualen samt klinisk handledare i projektet

SOLUS 2.0 ALLIANS I INTERNETFÖRMEDLAD KOGNITIV BETEENDETERAPI OCH INTERPERSONELL PSYKOTERAPI MOT OÖNSKAD ENSAMHET

länk till projektet SOLUS


Bäck M, Von Scheele.C (2014) IPT for depressed patients with co-morbid eating disorder an intervention study without control group . Master IBL, Linköping Universitet LIU/IBL/PST-A–14/02—SE

Här kan du läsa: Depressionsbehandling med IPT vid komorbid ätstörning -en interventionsstudie utan kontrollgrupp 


Bäck M (2005) Flykten in i välmående – om maniska försvar; en fallstudie. Vallgatans Psykoterapiinstitut, Göteborg

Uppsats på psykoterapiutbildingen, steg ett.

Ej åtkomst


Bäck M (1996) När maten blir ett helvete – en tematisk analys om bulimia nervosa ur ett missbruksperspektiv. Examensuppsats socionomprogrammet (c-uppsats) Mittuniversitetet Östersund.
Ej åtkomst
Publikationer

Presentationer

Malin har frekvent presenterat sin forskning och andra projekt hon deltagit i vid olika nationella och internationella konferenser. Mer information om detta kommer snart.

Publikationer

Övrigt

Denna fliken är mest som kuriosa 🙂 Här finner ni lite diverse kring Malin som inte har med hennes forskning att göra men som på olika sätt kan ha ett värde att lyftas fram ändå:


Eldh M (2023) Malin började skejta som 45-åring: ”Det är en form av rolling yoga”. Ica Kuriren

2023 blev jag kontaktad av Margareta Eldh, frilandsjournalist som ville göra ett reportage om levnadsvanor. Då hon hört att jag är en skejtboardåkande psykoterapeut som forskar, bad hon att få intervjua mig. Här kan du läsa reportaget:

Malin började skejta som 45-åring: ”Det är en form av rolling yoga”


Heldmark T (2020) ”Köksbordsterapin räddade Emil” Ur P1 Vetenskapsradion, Sveriges radio

Vetenskapsjournalist Thomas Heldmark intervjuar förutom mig, Emil Johansson, programmerare och Rolf Holmqvist, professor i psykologi vid Linköpings universitet kring metoden IPT. Även om avsnittet beskriver iPT på ett fint sätt, så är det bästa med det här inslaget skildringen av en ung människas lidande i djup depression och sin väg ur den. Du kommer till programmet här:

sverigesradio.P1 Köksbordsterapin räddade Emil.


Havnesköld L, Elmqvist B (2020) ”Psykoterapi – De sex grundläggande kompetenserna” Studentlitteratur Lund SBN: 9789144117607

När Birgitta färdigställde denna bok efter Leifs tragiska bortgång, anlitade hon mig som sakkunnig kring Interpersonell psykoterapi. Tack för förtoendet.

Här finner du boken


Jag har även varit granskare för bland annat tidsskriften Psychotherapy Research.