Forskning

Malin Bäck är doktorand vid Linköpings Universitet, IBL, i klinisk psykologi. Hennes avhandlingsområde är Interpersonell psykoterapi, IPT vid ätstörning. Malin har sedan länge varit engagerad både som forskare, handledare och psykoterapeut i olika psykoterapistudier.

Publikationer

Malin Bäck, Christina Von Scheele.C (2014) Depressionsbehandling med IPT vid komorbid ätstörning -en interventionsstudie utan kontrollgrupp. Master IBL, Linköping Universitet


Malin Bäck, Sanna Aila Gustafsson & Rolf Holmqvist (2017) Interpersonal psychotherapy for eating disorders with co-morbid depression: A pilot study, European Journal of Psychotherapy & Counselling, 19:4, 378-395, DOI: 10.1080/13642537.2017.1386226


Bäck, M., Falkenström, F., Gustafsson, S.A. et al. Reduction in depressive symptoms predicts improvement in eating disorder symptoms in interpersonal psychotherapy: results from a naturalistic study. J Eat Disord 8, 33 (2020). https://doi.org/10.1186/s40337-020-00308-1

Del av specialutgåvan ”Eating Disorders, Emotions and Mood Disorders” (se nedan)

https://link.springer.com/journal/40337/topicalCollection/AC_e26f41fcab24080badc8fa717d16f006