Forskning

Malin Bäck är doktorand vid Linköpings Universitet, IBL, i klinisk psykologi. Hennes avhandlingsområde är Interpersonell psykoterapi, IPT vid ätstörning. Malin har sedan länge varit engagerad både som forskare, handledare och psykoterapeut i olika psykoterapistudier, bla i Studierna LURIPP, KIPS, POSE, SOLUS och INDIGO.

Publikationer

Malin Bäck, Christina Von Scheele.C (2014) Depressionsbehandling med IPT vid komorbid ätstörning -en interventionsstudie utan kontrollgrupp. Master IBL, Linköping Universitet


Malin Bäck, Sanna Aila Gustafsson & Rolf Holmqvist (2017) Interpersonal psychotherapy for eating disorders with co-morbid depression: A pilot study, European Journal of Psychotherapy & Counselling, 19:4, 378-395, DOI: 10.1080/13642537.2017.1386226


Bäck, M., Falkenström, F., Gustafsson, S.A. et al. Reduction in depressive symptoms predicts improvement in eating disorder symptoms in interpersonal psychotherapy: results from a naturalistic study. J Eat Disord 8, 33 (2020). https://doi.org/10.1186/s40337-020-00308-1

Del av specialutgåvan ”Eating Disorders, Emotions and Mood Disorders” (se nedan)

https://link.springer.com/journal/40337/topicalCollection/AC_e26f41fcab24080badc8fa717d16f006

Anton Käll, Malin Bäck, Camilla Welin, Hanna Åman, Rasmus Bjerkander, Matilda Wanman, Tomas Lindegaard, Matilda Berg, Hajdi Moche, Roz Shafran, Gerhard Andersson (2021)  Therapist-Guided Internet-Based Treatments for Loneliness: A Randomized Controlled Three-Arm Trial Comparing Cognitive Behavioral Therapy and Interpersonal Psychotherapy Psychotherapy and Psychosomatics, Vol. 90, s. 351-358 Vidare till DOI


Länkar till Forskningsprojekt Malin varit involverad i

https://www.iterapi.se/sites/solus/public/5-om-oss

https://www.iterapi.se/sites/indigo/#valkommen

https://www.lu.se/lup/publication/4a0bd0cd-97c4-4f2a-b356-5e3fd81c56fa