Relatéra 5 Forskningsprojekt

Forskningsprojekt

Att vara doktorand innebär att man kan ha väldigt många bollar i luften och ibland känns det som man inte får något gjort alls. Här är dock en kort presentation av pågående och tidigare projekt som jag på olika sätt involverats i.

Pågående projekt

Sedan 2018 har vi samordnat träffar för behandlare inom ätstörningsvården med intresse för Interpersonell psykoterapi, IPT. Tillsammans med SEDS startade vi en special interest group SIG, kring relationella aspekter kring ätstörnigar och som en del av en kvalitativ studie kring Implementeringa av en ny metod ordnade jag den första träffen på Linköpings Universitet som en uppstart på återkommande träffar för gemensamt kunskapsutbyte.

Avslutade projekt

I detta projekt deltog jag som intervjuare före under och efter genomförda terapier samt var själv terapeut såväl i IPT som BRT

Deltog i NY där projektet presenterades