Relatéra 5 Nyheter

Nyheter

Här finner du de senaste inläggen från oss på Relatéra. Det kan handla om allt ifrån kommande kurser, något nytt inom forskning, en reflekterande text kring psykoterapi eller något helt annat. Om du söker på kategorier hittar du lättare bland våra äldre inlägg.

Filtrera inläggen via kategori:

ForskningPsykoterapi
Interpersonell psykoterapi vid ätstörning – en av pusselbitarna i ett rekommenderat behandlingsutbud

Interpersonell psykoterapi vid ätstörning – en av pusselbitarna i ett rekommenderat behandlingsutbud

I samband med att Socialstyrelsen presenterat riktlinjer för ätstörningsbehandling och att vi vill uppmärksamma temat i samband med internationella ätstörningsdagen, vill vi här dela med oss av lite ny forskning, riktlinjer och ett par föreläsningar om IPT vid ätstörning.

Fortsätt läsa

ForskningPsykoterapi
Givande samtal vid SIG-IPT-träff; Genomgång av behandlingsmanualen IPT-BN

Givande samtal vid SIG-IPT-träff; Genomgång av behandlingsmanualen IPT-BN

Torsdagen den 26 januari samlades behandlare inom ätstörningsvården i Värnamo för en heldag i andan av Interpersonel psykoterapi. IPT. Dagen hade som fokus att gå igenom en specifik behandlingsmanual vid bulimi och hetsätningsstörning. Det var dels en slags repetition med reflektion men likväl att tänka tillsammans kring hur vi gör "i verkligheten" och om det är delat i manualen som vunnit på att omformuleras/förtydligas.

Fortsätt läsa

UtbildningForskning
Sammankomster för IPT-terapeuter med intresse för ätstörning

Sammankomster för IPT-terapeuter med intresse för ätstörning

Sedan 2018 har vi samordnat träffar för behandlare inom ätstörningsvården med intresse för Interpersonell psykoterapi, IPT. Tillsammans med SEDS startade vi en special interest group SIG, kring relationella aspekter kring ätstörnigar och som en del av en kvalitativ studie kring Implementeringa av en ny metod ordnade jag den första träffen på Linköpings Universitet som en uppstart på återkommande träffar för gemensamt kunskapsutbyte.

Fortsätt läsa

Egenvård
Egenvårstips mot nedstämdhet och för en förbättrad sömn

Egenvårstips mot nedstämdhet och för en förbättrad sömn

Oavsett vilken behandling man genomgår när man lider av depression eller annan psykisk ohälsa så finns det en del generella råd man bör tänka på för att ta hand om sig själv. Kan man utgå från dem (även om det kan vara väldigt svårt när en mår dåligt) kan det hjälpa till i depressionsbehandlingen. Framför allt kan det tyvärr motverka förbättring i måendet om man inte lever på detta sätt som mycket handlar om att ta hand om sig själv.

Fortsätt läsa