Relatéra 5 Forskning 5 Workshop & konsensusreflektion kring IPT i gruppformat

Workshop & konsensusreflektion kring IPT i gruppformat

3 maj 2023

Workshop & konsensusreflektion kring IPT i gruppformat

Är du gruppterapeut med fokus på Interpesonell psykoterapi, IPT? Har du tidigare jobbat med IPT i gruppformat eller varit  handledare för någon som bedrivit gruppbehandling utifrån IPT? Du är i så fall välkommen att att delta vid en heldagssammankomst med likasinnade för gemensamma reflektioner och kunskapsutbyte. 

Är du gruppterapeut med fokus på Interpesonell psykoterapi, IPT? Har du tidigare jobbat med IPT i gruppformat eller varit  handledare för någon som bedrivit gruppbehandling utifrån IPT? Du är i så fall välkommen att att delta vid en heldagssammankomst med likasinnade för gemensamma reflektioner och kunskapsutbyte.

Torsdagen den 24 augusti ses vi på Relatéra Samtalsmottagning i Värnamo klockan 9:00- 16:15 för delande av erfarenheter.
Jag är själv i ett avslut med min tredje IPT-grupp och detta format känns mer och mer spännande. Att jag får och har fått förmånen att handleda andra IPT-terapeuter som jobbar med grupper har varit ett viktigt lärande för mig vilket jag är mycket tacksam för.
Att jobba med grupp kan vara så väldigt olika. Alltifrån psykoedukativ grupp, individualterapi i gruppformat eller mer gruppdynamisk och processinriktad grupp. Att utöva IPT i grupp beskrivs även på olika sätt i olika publikationer och vi har på olika sätt anpassat behandlingen efter oss själva som terapeuter och de patienter vi möter.
Jag har en ide om att vi som har viss erfarenhet skall samlas och berätta för varandra hur vi gjort i våra grupper. Presentationer på ca 30 minuter vardera och fördjupande diskussioner utifrån likheter och skillnader. Detta skulle vara en startpunkt att formulera en eller flera modeller kring att jobba med IPT i gruppformat. Kanske genomför vi en fokusgrupp och skapar temat som blir centrala i fortsatta diskussioner.

Steget därefter blir att dela med oss av denna kunskap, för de som önskar vara en del av det framåt Intresset för gruppterapi är mycket stort så en kommande utbildning skulle uppskattas mycket men först tycker jag att vi skall samlas och dela erfarenheter.

Anmälan sker här på hemsidan i kontaktformuläret eller via denna länk på Easy practice