Relatéra 5 Person 5 Anna-Karin Åkerman

Anna-Karin Åkerman

Anna-Karin är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och handledare och lärare i psykoterapi och filosofie doktor i klinisk psykologi. Hon är ackrediterad IPT-terapeut och handledare i IPT (nivå D) sedan 2011. Anna-Karin har mångårig erfarenhet av psykoterapi med vuxna, ungdomar, föräldrar och barn, ofta med problem som depression, relationsproblem, ångest eller livskriser. Hon arbetar också med handledning och undervisning i olika sammanhang, framför allt vid Linköpings universitet. Anna-Karin arbetar med och undervisar i relationell psykodynamisk psykoterapi och med IPT med vuxna och ungdomar men också med föräldrar och barn. Hon har under lång tid arbetat med och handlett inom socialt arbete med placerade barn och unga.

Anna-Karin utgår från Linköping men erbjuder också tjänster över nätet.

Arvode: 1 750 kr per handledningstimme (plus moms).

För mer information www.akermanpsykolog.se