Relatéra 5 Person 5 Börje Lech

Börje Lech

Börje är Legitimerad Psykolog, Psykoterapeut, Psykoterapihandledare och lärare i psykoterapi, ackrediterad IPT-handledare samt Filosofie Doktor i psykologi.

Han arbetar som psykolog och psykoterapeut med problem av olika typ och svårighetsgrad, bland annat relationella problem, ångest, depression och ätstörningar. Dessutom föreläser och handleder han, bland annat på Linköpings Universitet och Karolinska Institutet.

Handledning

Börje erbjuder metodhandledning och utbildning i psykodynamisk, interpersonell och relationell psykoterapi. Han erbjuder även handledning av verksamhet, process och konflikthantering.

Börje utgår från Linnégatan i Stockholm men handleder precis som vi andra över nätet. Han har upphanldade avtal med regionerna, östergötland, sörmland, västmanland, stockholm och västerbotten men han tar även andra handledningsuppdrag.

Priset för handledning är 1750 kronor plus moms.

Börje Lech
Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut
Handledare, Fil.Dr.
telefon: 0768 832 432
e-post: borje.lech@gmail.com,

psykologsamtal.info@gmail.com
www.psykologsamtal.eu