Relatéra 5 Person 5 Carolina Wirén Andersson

Carolina Wirén Andersson

Mejl:

info@kbtondemand.se

Carolina Wihrén Andersson är beteendevetare och legitimerad psykoterapeut med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT). I hennes företag KBT On Demand erbjuder hon psykoterapeutiska samtal samt  utbildar och föreläser inom olika områden kopplade till psykisk hälsa.

Psykoterapi

Carolina erbjuder samtalsterapeutisk behandling – både fysiskt och digitalt i Relatéras Samtalsmottagnings lokaler.  Hon arbetar utifrån metoden kognitiv beteendeterapi (KBT) med processbaserad psykoterapi. Hon tar emot både enskilda och par. I hennes roll som psykoterapeut hjälper hon människor mot förändring. Vilken riktning förändringen tar är individuell och orsaken till att ta kontakt med henne kan variera men utgångspunkten är en önskan om förändring.

Samtalslängd: 45 minuter

Nybesök 1500kr/samtal
Återbesök 1250kr/samtal