Relatéra 5 Person 5 David Rydin

David Rydin

Mejl:

davidrydin@icloud.com

David Rydin är socionom och legitimerad psykoterapeut. Han är nu pensionerad efter nästan 40 år inom psykiatrin, där han arbetat med behandlingsarbete, samtal och psykoterapi samt under 20 år också varit chef på olika nivåer. David har en psykodynamisk/psykoanalytisk inriktning, som under åren byggts på med IPT, grundutbildning i DBT och kognitiv terapi samt flera andra terapeutiska inriktningar. Han har jobbat med schizofrenibehandling, anhörigutbildning, suicidprevention och mycket annat, varav han beskrivet en del i olika skrifter, som t ex Schizofreni och psykosvård. Han har också tidigare med en kollega drivit en privat psykoterapimottagning, Lind och Rydin Psykoterapimottagning.

Davids inriktning kan sägas vara eklektisk, som den gärna blir efter ett långt yrkesliv där olika kunskapsområden påverkat och fördjupat. Han är i grunden inriktad mot förståelse, insikt och stöd, som grund för utveckling och förändring. Eftersom David är pensionär och högt uppskattar den frihet det innebär är arbetsvolymen han erbjuder på mottagningen inte obegränsad. Han ser samtidigt fram emot möjligheten till psykoterapeutiska samtal inom en för patienten trygg ram på mottagningen.

Prisuppgift:

Nybesök/bedömning: 1100 kr (60 min)

Psykoterapeutiskt/stödjande samtal: 990 kr (45 min)