Relatéra 5 Person 5 Inga-Lill Jonsson Teneryd

Inga-Lill Jonsson Teneryd

Jag är legitimerad psykoterapeut inom familjeterapi och systemteori. Min grundutbildning är socionom.

Jag har sedan mitten av 1980-talet arbetat med människor som jag har mött inom socialtjänst, kvinnohälsovård och Barn och Ungdomspsykiatri.

Under drygt 20 år inom Barn- och ungdomspsykiatrins öppenvård som kurator och leg familjeterapeut har jag mött barn och unga och deras familjer.

Utöver barnpsykiatriska bedömningar, utredningar och behandlingsinsatser för barnet har jag mångårig erfarenhet av samtal med och samverkan med barnets familj. Sålunda har jag lång erfarenhet och kunskap om NPF och andra funktionsvariationer hos individ och familj.

Min familjeterapeutiska kompetens befäster vikten av att människan behöver få kännedom om sitt fungerande samt sina relationer och förstå desamma för att begripliggöra sin aktuella situation och dess utmaningar.

I samtal med par och föräldrar har det inte sällan varit till hjälp att föra samtal om var och ens kontext både i nutid och dåtid och föreställning om detsamma för att med ökad ödmjukhet förstå vidden av utmaningar som paret ibland ställs inför i föräldrarollen.

Jag har inom ramen för Familjeterapeuterna Syd en ambition att utveckla och dela med mig av min kompetens och erfarenhet till familjer, föräldrar, enskilda och par med en tillit till att samtalsterapi kan leda till en ökad livskvalitet och symtomreduktion.

Jag erbjuder terapisamtal för par och enskild, familjerådgivning, familjebehandling och handledning utifrån systemteoretisk grund.

Kontakta mig direkt: ingalill@familjeterapeuterna.com

För allmänna frågor kontakta oss via vårt kontaktformulär. (Klicka på formulärstexten)