Relatéra 5 Person 5 Johan Hagström

Johan Hagström

Johan, som är grundare och VD för Familjeterapeuterna Syd, har sin hemvist i Lund där hans verksamhet erbjudit psykoterapi under många år och utökats successivt till Malmö, Helsingborg, Kristianstad m flera orter i Sverige. Relatéra och Familjeterapeuterna Syd har samarbetat genom åren i olika utbildningssatsningar. Nu öppnas även detta samarbete kring psykoterapeutiska insatser.

Så här skriver Johan om sig själv och sina tjänster:

Med snart 4 decenniers erfarenhet av att arbeta med människor­ inom Vård, Social Omsorg för äldre och med funktionsvariation, Svenska kyrkan, Kriminalvård och Familjerådgivning är jag trygg i mötet med människor.

Min syn på människan och vår existens i denna tillvaron vilar på humanistisk och kristen värdegrund. Jag har kombinerat uppväxten i frikyrklig tradition med teologiska studier vid lärosätena i Lund & Uppsala, själavård i Luthersk kyrkotradition samt skolning i psykoterapi på stiftelsen Sankt Lukas och Psykologiska Institutionen vid Lunds och Linköpings Universitet.

Som jag ser det, har varje människa ett unikt reaktionsmönster vid psykisk påfrestning. Det gör att mitt arbetssätt blir att möta den hjälpsökande där hen befinner sig i sin livsutmaning. Jag lägger mig vinn om att allians uppstår och bibehålls mellan den hjälpsökande och mig som behandlare för att behandlingen ska ge god effekt. Inom psykoterapiforskningen är common factors som bl a alliansen mellan behandlare och klient den tydligaste faktorn för en lyckad behandling. Min erfarenhet är att det som den hjälpsökande inte vågar prata om eller saknar verktyg för att hantera, går att tillsammans med sin terapeut på ett både lekfullt och allvarsamt sätt finna ord och verktyg för i terapirummet. Det förutsätter trygga ramar. I terapin prövar och tränar den hjälpsökande med mitt stöd att hantera relationer och känslor och uppnår på så sätt psykiska hälsa. Efter en tid kan i bästa fall hjälpsökande pröva nyvunnen insikt utanför terapirummet.

Jag är prästvigd enligt Svenska kyrkans ordning (-94), auktoriserad Familje­rådgivare KYFA (-06), legitimerad Psykoterapeut (-12) och Psykoterapihandledare enligt UHÄ (-16) vilket är skyddade yrkestitlar och en kvalitetssäkring. Som Präst har jag arbetat som Kontraktsadjunkt i dåvarande Malmö kyrkliga samfällighet och som fängelsepräst (NAV) inom Kriminalvården i Malmö (95-01). NAV – Nämnden för Andlig Vård organiserade Själavårdsarbetet inom Kriminalvården. Efter några år inom Kriminalvården började jag en grundläggande psykoterapiutbildning i Objektrelationsteori (98-00). Jag har som Präst även arbetat med Sinnesromässorna i Malmö (97-10), Familjerådgivare i Svenska kyrkan i Lund för (01-12) och Familjerådgivning Öresund i Helsingborg (00; 10-13). Efter 10 år som auktoriserad Familjerådgivare (KYFA) och Präst vid Sinnesromässorna påbörjade jag legitimationsgrundande psykoterapiutbildning i Systemteori. Jag har sedan vidareutbildat mig i metoden IPT, Inter­personell Psyko­terapi (14), Sorgbearbetning (15) och Psykoterapihandledare enligt UHÄ (16). Själavårdsutbildningar har jag gått i Sankt Lukas regi (95-02). Efter åren som anställd i olika organisationer grundade jag Familjeterapeuterna Syd AB (12) med syftet att utveckla Familjeterapin till en för vår tid mer tilltalande behandlingsmetod för enskilda och familjer. Jag är sedan 2012 verksamhetschef på Familjeterapeuterna Syd AB.

Handlednings- och utbildningsuppdrag tar jag med glädje mig an inom Utbildning, Näringsliv, Kriminalvård, Kyrkliga organisationer, Socialtjänst, Familjerådgivning, Vård och Omsorg.

Jag tar enbart emot privata klienter i psykoterapi.

Kontakta mig direkt: johan@familjeterapeuterna.com

För allmänna frågor kontakta oss via vårt kontaktformulär. (klicka på formulärstexten)