Relatéra 5 Person 5 Johanna Larsson Friberg

Johanna Larsson Friberg

Johanna är Leg. Psykolog och klinisk specialist i neuropsykologi. Hon utgår från Värnamo. Genom sitt företag Orthomind AB erbjuder hon tjänster både vad gäller neuropsykologiska utredningar, psykoterapi, anhörigssamtal, utbildning, handledning och psykologisk coaching. Du bokar tid till Johanna genom kontakta henne direkt, via mail eller telefon.

Hemsida: https://www.orthomind.se/

Målgruppen är från 16 år och uppåt. Träffar kan ske antingen digitalt, i Relatera’s lokaler i centrala Värnamo eller på plats hos kund inom rimligt avstånd.

Johannas arbete utgår i huvudsak från neuropsykologi, KBT, IPT och/eller Lågaffektivt bemötande. Johanna har en gedigen erfarenhet gällande både arbetsinriktade och konsultativa insatser samt patientarbete vid lättare till svårare psykisk ohälsa. Spetskompetensen är neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så som ADHD och autism.

Prisuppgifter

  • Bedömningssamtal – Ett första samtal inför antingen psykologisk utredning eller samtalsbehandling; 45 min – 1500 kr
  • Psykoterapeutiskt/stödjande samtal – 45 min 1300 kr
  • Psykologisk coaching  – 45 min 1300 kr
  • Neuropsykologisk utredning – Frågeställningar ADHD och/eller autism – 26 500 kr
  • Annan psykologutredning T.ex. begåvning, psykisk sjukdom eller personlighet. – Ta kontakt för prisuppgift
  • Handledning/konsultation individuellt eller grupp – 60 min (kan bokas 1-3 timmar per gång). Priset beror på gruppens storlek. Moms tillkommer.  1800-2500 kr
  • Utbildningar- Ta kontakt för prisuppgift