Relatéra 5 Person 5 Karin Edholm

Karin Edholm

Mejl:

kedholm72@gmail.com

Karin är legitimerad psykolog/psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi, specialist i klinisk psykologi samt ackrediterad IPT-handledare. Är utbildad barn-och ungdoms psykoterapeut på psykoterapeutprogrammet.

Karin har arbetat som klinisk psykolog i 30 år, inom habilitering och BUP. De senaste 10 åren har hon varit anställd som universitetsadjunkt vid Umeå Universitet och haft uppdrag som lärare på psykologprogrammet och psykoterapeutprogrammet samt varit programsamordnare på psykoterapeutprogrammet. På båda programmen har Karin gett kurser i nivå A i IPT och på psykoterapeutprogrammet även nivå B i IPT.

Karin har handlett Kompetenscentrum för mödra-och barnhälsovård, psykiatrin, habilitering i IPT. På psykologprogrammet har hon handlett många studentgrupper i PDT och då affektfokuserad psykodynamisk terapi.

Karin utgår från Umeå men kan även ta uppdrag digitalt. I dagsläget har hon kontrakt med psykiatrin i region Västerbotten i IPT-handledning samt psykoterapeutprogrammet.

Pris enligt överenskommelse.