Relatéra 5 Person 5 Kennert Carlsson

Kennert Carlsson

Mejl:

kennebmw@gmail.com

Kennert erbjuder samtalsstöd individuellt eller med hela famijen. Han har framförallt erfarenhet att jobba med unga vuxna samt ungdomar och deras föräldrar med olika problematik. Kennert  har en lite brokig bakgrund som både polis och socialarbetare sedan 40 år tillbaka men arbetar med samtal utifrån ett holistiskt och psykosocialt perspektiv med utbildning inom exempelvis IPT, Funktionell familjeterapi (FFT), lösingsfokuserat arbete och tredje vågens KBT. Kennet som arbetat med nödvärn och självskydd (självförsvar) håller även i utbildningar kring detta till företag och offentlig verksamhet. I samarbete med olika företag erbjuder Kennert tjänster inom friskvård, företagshälsovård och annan pesonalinriktad insats rörande både självskydd, krisledning och socialmedicinska/psykosociala insatser.

  • Samtalslängd: 45 minuter
  • Nybesök 995 kr/samtal.
  • Återbesök 695kr/samtal
  • Boka via Easy Practice i min kalender eller kontakta mig via kontaktformuläret här på hemsidan.
  • Företag och offentlig verksamhet kontaktar mig bäst via hemsidans kontaktformulär för upplägg och offert.

Vem är Kennert?

Min bakgrund är lite annorlunda. Sedan början på 1980-talet är jag polis. Efter att ha arbetat inom de flesta områden inom polisyrket, blev jag under 1990-talet områdespolis/närpolis och började då mer och mer ägna mig åt uppsökande förebyggande arbete. Tillsammans med personal på skolorna startade jag med framgång så kallade värstingprojekt, vilket resulterade i att jag 2001 slutade som polis och drev på uppdrag av gymnasiet och socialtjänsten under 5 år en resursskola för gymnasieelever som av olika skäl inte kunde gå på skolan. Det handlade om kriminalitet, utåtagerande beteenden och div. psykosocial problematik. Jag hade redan då under flera år jobbat som övervakare och kontaktperson åt ungdomar jag lärt känna i tjänsten. 2006 började jag jobba som fältsekreterare i Värnamo kommun där jag startade upp Fältgruppen; en samverkan mellan socialtjänst, fritid och skolan som bemannar fältverksamheten varje helg. Vår modell satte Värnamo på kartan och många kommuner har besökt oss för att ta inspiration. Jag är en samverkare och projektutvecklare såväl operativt som strukturellt och har drivit många projekt genom åren. De senaste 10 åren har jag dock kommit att intressera mig mer och mer för det genuina mötet på individnivå. I tjänsten som fältsekreterare  ingick att ha kontaktpersonsuppdrag med jagstärkande, stabiliserande och motiverande samtal. Jag arbetade flexibelt utifrån Repulse/ART och MI men då jag har även utbildat mig i kortare kurser kring lösningsfokuserat arbete, lågaffektivt bemötande, DBT och IPT influerade det mitt arbetssätt. Handlingsinriktad som jag är så jag pendlade jag mellan att i samtalet skapa kontakt med ungdomar med stora tillitsproblem till att följa med till arbetsförmedlingen om så skulle behövas. Oavsett metod har jag dock en relationell utgång där en samtalskontakt alltid börjar med en respektfull nyfikenhet för vad vi vill åstadkomma tillsammans. Det har varit min ledstjärna både i polisyrket och som socialarbetare. Sedan 2020 arbetar jag numera som behandlare på en socialmedicinsk ungdomsmottgning i Värnamo för åldrarna 13-25 år. Där arbetar jag i mina kontakter utifrån Haschavvänjningsprogrammet (HAP) Cannabisprogram för ungdomar (CPU) och Återfallsprevention (ÅP).Jag är också utbildad i IPT, Signs of safety och Familjeterapi (FFT). Så sent som 2020 läste jag också in socialjuridiken på distans via Malmö Högskola. Då personer  utanför mitt arbetes målgrupp har efterfrågat samtal med mig, erbjuder jag därför kontakt via  Relateras samtalsmottagning i Värnamo. De som kommer till mig för samtalsbehandling söker ofta för en kris i livet, vilsenhet att komma framåt eller veta riktigt vem man vill vara. En del beskriver nedstämdhet, osäkerhet på sig själv och har ibland en komplicerad relation till alkohol eller droger som påverkar deras mående eller relationer. Vi formar kontakten tillsammans efter behov. Jag har handledning av Psykoterapihandledare i mina behandlignsärenden och utvärderar kontakten regelbundet med den det berör.

Privat bor jag i Värnamo med fru och barn som är på väg ur boet. På fritiden tränar jag mycket; brottning sedan 30 år, cyklar landsväg, dyker på sommaren och åker utför på vintern. Motorsport är mitt främsta intresse och har i flera år tillhör ett racingteam. Ändå har jag nu efter drygt 100 bensindrivna bilar, 18 motorcyklar och en kärlek till BMW numera en eldriven Tesla. Vad gör man inte för att göra sina barn till viljes som vill att vi är med och räddar världen 🙂