Relatéra 5 Person 5 Malin Bäck

Malin Bäck

Det är jag som står bakom Relatéra så allt som står på hemsidan gäller för mig kan man säga. Kort sammanfattat om handledning så anpassar jag upplägget i dialog med den jag handleder och förutsättningarna. Jag arbetar främst över nätet men kan även ses in Vivo när de är möjligt. Att handleda, undervisa och bidra till lärande är det bästa jag vet 🙂

Angående handledning så är jag utbildad lärare och handledare i psykoterapi vid Linköpings Universitet (45hp). Jag har även läst till pedagogik för att få undervisa på högskola och annan akademisk utbildning (DAL 6hp). Sedan 2020 undervisar jag/handleder på  psykoterapeutprogrammet och handledarutbildningen vid LiU, med relatioell/psykodynamisk inriktning.

Jag har arbetat med metodhandledning inom Interpersonell psykoterapi sedan 2010. Jag är därför ackrediterad IPT-handledare (nivå D &E), i vilket jag har både en svensk och internationell utbildning.  Inom svenska IPT-föreningen IPTS och även in det internationella IPT-sällskapet ISIPT, är jag engagerad i handledningsfrågor och utvecklingen av läroprocessen i IPT. Jag handleder både nybörjare och erfarna utifrån  IPT.

Då jag varit kliniskt verksam inom specialistpsykiatrin sedan 1995 har jag successivt kommit att få olika uppdrag där man efterfrågat mina tankar och erfarenhet att reflektera i mer komplexa frågor, oavsett arbetsmetod. Jag utbildade mig därför 2016 till handledare och lärare i psykoterapi och har sedan dess kommit att arbeta med många olika former av handledningsuppdrag, vilket är mycket givande.

Kostnaden för handledning är 1750 kronor per 45 min eller enligt avtal.