Handledning värderas oftast i tid. En handledningstimma motsvarar 45 minuter. Hos oss kostar handledning vanligtvis 1750kr för 45 minuter. Moms tillkommer. Om handledaren behöver resa för att ta sig till handledningsgruppen tillkommer ersättning för restid och reskostnad om inget annat anges. Innan handledning kommer igång gör man en planering och avtalar om upplägg, kostnader och ansvarsfördelning.