Relatéra 5 Utbildning 5 Internationella dagen mot ätstörningar, den 2 Juni erbjuder vi flera föreläsningar över Zoom.

Internationella dagen mot ätstörningar, den 2 Juni erbjuder vi flera föreläsningar över Zoom.

5 maj 2023

Internationella dagen mot ätstörningar, den 2 Juni erbjuder vi flera föreläsningar över Zoom.

Den 2 Juni är det internationella dagen mot ätstörning. Vi vill uppmärksamma denna dag på lite olika sätt  Vi kommer erbjuda ett par föreläsningar inom området med lite olika vinkel. Läs mer här:

Den 2 Juni är det internationella dagen mot ätstörning. Initiativet till World Eating Dirsorders Action Day kom helt från gräsrotsnivå. Diskussionen om en speciell dag för bekämpandet av ätstörningar uppstod 2016 bland medlemmar i gruppen International Eating Disorders Action, ett internetbaserat nätverk av bland annat föräldrar, tidigare sjuka och yrkesverksamma inom psykiatrin. Amy Cunningham, en av nätverkets grundare, menade att medvetenheten om ätstörningar behöver ökas och att det samtidigt finns attityder som behöver förändras och myter som behöver dödas kring sjukdomen.

Vi på Relatéra i samarbete med nationella och internationella IPT-föreningarna IPTS och ISIPT, vill uppmärksamma denna dag på lite olika sätt  Vi kommer erbjuda ett par föreläsningar inom området med lite olika vinkel.

Interpersonell psykoterapi – Att behandla ätstörning med fokus på relationer i verkliga livet

Först ut ges en kliniskt fokuserad föreläsning om att arbeta med IPT, Interpesonell psykoterapi vid ätstörning. Inom svensk ätstörningsvård är KBT den metod som är mest vanlig och som rekommenderas av ex. socialstyrelsen. IPT är dock en evidensbaserad metod som visat sig vara ett robust behandlingsalternativ. Denna föreläsning riktar sig främst till behandlingspersonal med viss kunskap om psykologisk behandling. Det är dock öppet för vem som helst att komma och lyssna.

Upplägg & tid: I denna föreläsning talar vi om hur en behandling med IPT går till vid ätstörning, vad det innebär att behandla ätproblem med fokus på relationer i verkliga livet. Föreläsningen börjar klockan 8:30 och håller på till klockan 10:00. Upplägget är en föreläsning på ca 60 minuter med efterföljande diskussion.

Kostnad: Föreläsningen är gratis men du kan frivilligt delta i en insamling till den svenska riksföreningen mot ätstörningar “Frisk & Fri” som vi anordnar denna dag.

Deltagande: Alla som anmält sig kommer få en zoomlänk skickat till sig innan mötet. Anmälan görs senast 30 maj via denna länken eller här på hemsidans kontaktformulär

https://system.easypractice.net/event/zoomfrelsning-interpersonell-psykoterapi-att-behandla-tstrning-med-fokus-p-relationer-i-verkliga-livet-76b4a

Vad säger forskningen om IPT vid ätstörning?

Denna andra föreläsning för dagen har en mer forskningsinriktad prägel där doktorand Malin Bäck dels berättar om hur IPT vid ätstörning kom till, på vilka olika sätt den har studerats och vad detta kan säga om IPTs användbarhet inom ätstörningsvården.  Malin berättar även om sin egen forskning kring IPT vid bulimia och angränsande tillstånd.

Upplägg & tid:Föreläsningen börjar klockan 10:30 och håller på som längst till klockan 12:00. Träffen kommer varvas mellan föreläsning och diskussion/ möjlighet att ställa frågor.

Kostnad: Föreläsningen är gratis men du kan frivilligt delta i en insamling till den svenska riksföreningen mot ätstörningar “Frisk & Fri” som vi anordnar denna dag.

Deltagande: Alla som anmält sig kommer få en zoomlänk skickat till sig innan mötet. Anmälan görs senast 30 maj via denna länken eller här på hemsidans kontaktformulär.

https://system.easypractice.net/event/zoomfrelsning-vad-sger-forskningen-om-ipt-vid-tstrning-785ff

“Interpersonal psychotherapy in bulimia nervosa and related conditions in Swedish eating disorder care”.

June 2 is the World Eating Disorders Action Day. The discussion around a special day for the fight against eating disorders was born in 2016 between members of the group International Eating Disorders Action, an internet-based network on bringing together, among others, parents, former patients, and professionals in psychiatry.

The Eating Disorders Special Interest Group of ISIPT would like to pay attention to this day by offering a piece of the research by Malin Bäck in Sweden regarding “Interpersonal psychotherapy in bulimia nervosa and related conditions in Swedish eating disorder care”.

In the management of eating disorders in many countries, CBT is the most common method and recommended by e.g. NICE guidelines. However, IPT is an evidence-based method that has proven to be a robust treatment option. Malin will talk about the Swedish project and the results therapies, carried out by IPT-therapists in Swedish eating disorder healthcare. Malin and her colleagues have published two articles:

  • Bäck,M., Gustafsson, S.A., Holmqvist,R. (2017) Interpersonal psychotherapy for eating disorders with co-morbid depression : A pilot study, European Journal of Psychotherapy & Counselling, 19:4, 378-395, DOI 10.1080/13642537.2017.1386226
  • Bäck, M., Falkenström, F., Gustafsson, S.A. et al. Reduction in depressive symptoms predicts improvement in eating disorder symptoms in interpersonal psychotherapy: results from a naturalistic study. J Eat Disord 8, 33 (2020). https://doi.org/10.1186/s40337-020-00308-1

The meeting will take place at Zoom 2pm Swedish time. Registration is due no later than May 30 to Malin Bäck mbrelatera@gmail.com or here
https://system.easypractice.net/event/interpersonal-psychotherapy-in-bulimia-nervosa-and-related-conditions-in-swedish-eating-disorder-care-c3b07