Relatéra 5 Utbildning 5 Sammankomster för IPT-terapeuter med intresse för ätstörning

Sammankomster för IPT-terapeuter med intresse för ätstörning

8 oktober 2022

Sammankomster för IPT-terapeuter med intresse för ätstörning

Sedan 2018 har vi samordnat träffar för behandlare inom ätstörningsvården med intresse för Interpersonell psykoterapi, IPT. Tillsammans med SEDS startade vi en special interest group SIG, kring relationella aspekter kring ätstörnigar och som en del av en kvalitativ studie kring Implementeringa av en ny metod ordnade jag den första träffen på Linköpings Universitet som en uppstart på återkommande träffar för gemensamt kunskapsutbyte.

Information om träffarna finns under kliken IPT-ED, som du även finner här https://relatera.net/ipt-ed/ Där finns nu även en presentation och summerande anteckningar från träffen vi hade över zoom 220831.

Några saker som återkommer vid träffarna är bland annat:

  • Hur jobbar man ”rätt” med IPT – hur använder vi behandlingsmanualen i praktiken?
  • Vilka patienter lämpar sig IPT för främst?
  • Hur matchar man rätt behandling till rätt patient?
  • Hur möjliggörs förutsättningar för att jobba med IPT inom ätstörnignsvården?

Planering framåt

Följande möten är inplanerade framåt:

  • Måndag 17 oktober 20:00: Internationella IPT-föreningen ISIPT har sin första SIG-IPT-ED över Zoom. Tanken är att tillskapa ett världsomtäckande nätverk för medlemmar i ISIPT. Om någon i svenska nätverket är intresserade går det bra att bara med.
  • Tisdagen 22 November klockan 15:00-16:30 Artikelseminarium. Vi läser tre artiklar före träffen som vi sedan reflekterar kring utifrån vad vi tänker känns verksamt i metoden utifrån vår kliniska erfarenhet och de teoretiska tankar som tas upp i artiklarna. De artiklar vi planerar läsa är:

Lipsitz JD, Markowitz JC. Mechanisms of change in interpersonal therapy (IPT). Clin Psychol Rev. 2013 Dec;33(8):1134-47. doi: 10.1016/j.cpr.2013.09.002. Epub 2013 Sep 25. PMID: 24100081; PMCID: PMC4109031.

Murphy R, Straebler S, Basden S, Cooper Z, Fairburn CG. Interpersonal psychotherapy for eating disorders. Clin Psychol Psychother. 2012 Mar-Apr;19(2):150-8. doi: 10.1002/cpp.1780. Epub 2012 Feb 24. PMID: 22362599; PMCID: PMC3886290.

Bäck, M., Falkenström, F., Gustafsson, S.A. et al. Reduction in depressive symptoms predicts improvement in eating disorder symptoms in interpersonal psychotherapy: results from a naturalistic study. J Eat Disord 8, 33 (2020). https://doi.org/10.1186/s40337-020-00308-1

  • Torsdag 26 Januari Hur jobbar vi i praktiken med IPT-BN(m)? Vi ses en heldag klockan 9:00-16:30 i Värnamo (Småland). Tillsammans när vi en genomgång av behandlingsmanualen IPT-BN(m) – Hur tillämpar vi den i praktiken” – hur blir den optimal för respektive patient? Detta är en heldagstillställning med utrymme för max 20 deltagare. Kostnad för fika tillkommer annars är det gratis.

 

Hör av dig om du redan nu vet att du vill eller inte vill vara med. relatera@me.com