IPT-ED

Malin Bäck, doktorand vid LiU, har Interpersonell psykoterapi, IPT, vid ätstörningar som sitt avhandlingsområde.

På denna sida kan man ta del av info om hennes och andras forskning inom fältet samt hämta material kring IPT vid ätstörningar.

Manualer & arbetsmaterial angående IPT vid ätstörning:

Svenska:

Nedan följer material som användes vid Riksäts utbildning för IPT-terapeuter inom svensk ätstörningsvård under 2012-2014. Behandlingsmanualen vi använde är framtagen i Leicester av Debbie Weight mfl. och översattes av Börje Lech i samband med denna utbildning. Det finns två publicerade studier av Arcelus et al. (2009 & 2011) som utvärderat denna manual. Resultaten från den svenska studien i anslutning till Riksäts satsning är under publikation.

IPT-BN(m) Behandlingsguid-1

IPT sessionsprotokoll IPT BN(m) 130904

MATDAGBOK IPT BN(m)

EDE-Q6

KUS-P

EDI-3

sjukrollen

Tidslinje

Patientinformation IPT-ätstörning

Det finns en tidigare svensk studie kring ätstörningar och IPT med en sekventiell behandling  där patienter fick både KBT och IPT i grupp. Här är slides frön när Unni Bonnedal berättade om denna manualen:

Sekventiell manual KBT & IPT OH IPT- ätstörningar gruppbehandling KBT-IPT Nationella IPT-konferensen 2017

Amerikanska:

IPTforBEDManual

Tanofsky-Kraff-Wilfley

Tanofsky-Kraffetal2007

Wilfley_KaplanSadock_2005

WilfleyHandbookofED2003

 

Artiklar:

prbm-11-353

IPT for ED, artikel av Muphy et al: IPT-ED

long-term_efficacy_of_3_psy

Svensk uppsats om IPT vid depression och ätstörning IPT depression komorbiditet ätstörning

PsychothResearch1998

long-term_efficacy_of_3_psychotherapies

TIP e Obesidade Syst Rev 2023

IPT i Sverige – från workshops m.m.

SEDS VÅRMÖTE 2017

LiU 180308 Workshop

GBG 181009 Workshop