IPT-ED

Malin Bäck, doktorand vid LiU, har Interpersonell psykoterapi, IPT, vid ätstörningar som sitt avhandlingsområde.

På denna sida kan man ta del av info om hennes och andras forskning inom fältet samt hämta material kring IPT vid ätstörningar.

 

Manualer & arbetsmaterial angående IPT vid ätstörning:

Svenska:

IPT sessionsprotokoll IPT BN(m) 130904

MATDAGBOK IPT BN(m)

EDE-Q6

KUS-P

EDI-3

sjukrollen

Tidslinje

Patientinformation IPT-ätstörning

Sekventiell manual KBT & IPT OH IPT- ätstörningar gruppbehandling KBT-IPT Nationella IPT-konferensen 2017

Amerikanska:

IPTforBEDManual

Tanofsky-Kraff-Wilfley

Tanofsky-Kraffetal2007

Wilfley_KaplanSadock_2005

WilfleyHandbookofED2003

Artiklar:

prbm-11-353

IPT for ED, artikel av Muphy et al: IPT-ED

long-term_efficacy_of_3_psy

Svensk uppsats om IPT vid depression och ätstörning IPT depression komorbiditet ätstörning

PsychothResearch1998

long-term_efficacy_of_3_psychotherapies

 

IPT i Sverige – från workshops m.m.

SEDS VÅRMÖTE 2017

LiU 180308 Workshop

GBG 181009 Workshop