Relatéra 5 utbildning 5 Distansutbildning IPT, teoretisk grund, nivå A

Distansutbildning IPT, teoretisk grund, nivå A

Distansutbildning IPT, teoretisk grund, nivå A

DISTANSUTBILDNING I IPT NIVÅ A
DIGITAL LÄROPLATTFORM
KURSMÅL & KURSINNEHÅLL
VEM KAN GÅ KURSEN?
KURSLITTERATUR
KOSTNAD

Distansutbildning Interpersonell psykoterapi, IPT, nivå A

IPT (Interpersonell psykoterapi) är en relationsfokuserad korttidsterapi med starkt vetenskapligt stöd. Metoden som redan under 1970-talet utarbetades för behandling av depression har även visat sig användbar för flera diagnosgrupper och problemområden, såsom ätstörning, bipolärt syndrom, PTSD m.fl. Modifieringar finns för ungdomar, familjer, par, gruppbehandling m.m. IPT kopplar det aktuella måendet till pågående mellanmänskliga omständigheter i patientens liv. Efter initialfasen av terapin väljs det interpersonella fokusområde som utgör grunden för patientens aktuella problematik. Genom att titta på styrkor och svagheter i individens nätverk stöttar man personen att processa känslor och att relatera till sina närstående på ett mer adaptivt sätt. IPT tränar patienten att kommunicera sina behov och göra sig förstådd gentemot viktiga personer i hens liv. När relationerna förbättras, minskar symtomen. I Socialstyrelsens riktlinjer kring depression rekommenderas IPT vid lindrig till medelsvår depression för såväl vuxna som barn och unga.

IPT-utbildningar har i samarbete med IPT-föreningen anordnats av Universitet, regioner och privata aktörer i Sverige i mer än 15 år. För dig som vill kunna styra själv när du skall ta dig tid för studier och inte vill resa, kan Relatéras webbaserade distanskurs i IPT vara ett passande alternativ. Kursen har genomförts och utvärderats av ett 40-tal studenter och visat på goda resultat både vad gäller nöjdhet och kunskapsinlärning. För mer information om IPT-kurser generellt se vad vi skriver HÄR

Digital läroplattform –  Självvald studietakt & studietid.

För dig som vill kunna styra själv när du skall ta dig tid för studier och inte vill resa, är denna webbaserade distanskurs i IPT passande. Utbildningen som är uppdelad i sju delkurser är baserad på förinspelade videoföreläsningar med instuderingsuppgifter, som inskickas till kursledare mellan delkurserna. Kursledaren ger personlig feedback och reflektion efter varje uppgift. Tillgång till support och vägledning via plattformen finns under hela utbildningen. För den som önskar kan man delta i ett par seminarier över webben för utrymme att diskutera frågor och funderingar som dykt upp kring kursinnehållet och de övningar man förväntas göra. Kursen som avslutas med en kunskapskontroll, motsvarar den teoretiska grundkursen (nivå A) i IPT och som ger möjlighet till att bli certifierad/ackrediterad på nivå B efter två handledda ärenden. För mer information om läroplattformen Relatéra, se HÄR

Hur går det till?

När du anmält dig till kursen, erhåller du inloggningsuppgifter till den digitala plattformen. Du förväntas läsa kurslitteratur, behandlingsprotokoll och göra övningar, parallellt med att du tittar på de videoinspelade föreläsningarna. Du kan arbeta i vilken takt du vill och diskutera med kursledare under kursens gång kring olika frågeställningar. Utbildningen är casebaserad, vilket innebär att du hittar på en patient som du förväntas utgå från i olika övningsmoment. Återkoppling och frågor sker främst över plattformen.

 

Kursmål & kursinnehåll

Mål: Att ge grundläggande teorikunskaper i Interpersonell psykoterapi (Nivå A), i enighet med nationella och internationella krav för IPT, se http://www.interpersonellpsykoterapi.se

Innehåll ur kursen

 • Introduktion till IPT, Generella IPT strategier, teori, historik och Initialfas
 • Initialfas; diagnostik, inventering & fokusformulering
 • Behandlingsfas; Generella strategier & fokusområden
 • Avslutningsfas, summering & utvärdering
 • Genomgång av Behandlingsprotokoll, ARRS och annat som rustar för att kunna påbörja utbildningshandledning.

Kursen är casebaserad, vilket betyder att deltagaren lär sig grunderna i IPT som depressionsbehandling genom att följa en påhittad patient genom en hel behandling. Kursen varvas med texter, filmklipp och övningar. Innan kursen rekommenderas studenten ha läst kurslitteraturen. Vid frågor angående kursinnehållet kontakta: Malin Bäck via kontaktformuläret.

 

Vem kan gå kursen?

I Sverige är det behandlingspersonal med minst grundläggande psykoterapeututbildning (steg ett) som kan bli så kallade certifierade IPT-terapeuter på nivå B (igen se IPT-föreningens regler). Att gå en teoretisk grundkurs som denna och ta sig an ett IPT-orienterat perspektiv står dock vem som helst fritt att göra. Internationellt arbetar även socialarbetare, sjuksköterskor och skötare utifrån IPT utan att vara terapeuter men då kallas det för Interpersonal Counceling; IPC.

Att delta i denna kurs kan således all behandlingspersonal göra även om den främst riktar sig till personer som redan har erfarenhet av annat psykoterapeutiskt arbete. För dig som är psykolog och som önskar en teoretisk och klinisk fördjupning så rekommenderar vi i första hand vår Specialistkurs för psykologer.

Kurslitteratur

Kursen utgår från den ursprungliga depressionsmanualen i IPT för vuxna. Manualerna i IPT skiljer inte sig från varandra nämnvärt men om du ex. jobbar med ungdomar, trauma eller inom mödra-barnhälsovård, så kommer jag föreslå lite olika litteratur och modifieringar så det passar det sammanhang du jobbar i. Den föreslagna litteraturen är dock:

Huvudbok

 • Weissman M., John C., Markowitz J., Klerman G. (2018) The Guide to Interpersonal Psychotherapy Oxford university press

Referenslitteratur

 • Law R (2013) Defeating depression – How to use the people in your life to open the door to recovery Robinson UK (Om du arbetar med barn och ungdomar rekommenderas istället Laws andra bok “Defeating teenage depression”)
 • Artiklar och behandlingsprotokoll kommer tillkomma under utbildningen.

 

Kostnad

Kursen kostar 9750kronor plus moms.

I priset ingår:

 • fri tillgång till den digitala plattformen (gäller en person),
 • behandlingsprotokoll, arbetsmaterial och artiklar
 • fri tillgång till feedback och support av kursledare via plattformen.
 • Medlemsskap i IPT-föreningen året ut.
 • Möjlighet att delta vid webinarier kring kursinnehållet om man så önskar.

Kurslitteratur ingår inte i priset.

Vid önskemål om delbetalning så kan detta lösas efter överenskommelse.

Glöm inte att ange fakturauppgifter vid anmälan.

Kursledare

Malin Bäck

Malin Bäck, leg.psykoterapeut, lärare/handledare i psykoterapi & IPT- handledare (nivå D), har gått sina IPT- utbildningar vid Linköpings universitet, Anna Freuds center London och isIPT- institute Iowa. Malin är styrelsemedlem i svenska IPT-föreningen IPTS och driver kvalitets och utvecklingsfrågor kring interpersonell psykoterapi såväl nationellt som internationellt. Kliniskt arbetar Malin inom specialistpsykiatrin i Värnamo sedan många år. Hon är även i egenskap av doktorand i klinisk psykologi via Linköpings universitet involverad i forskningsprojekt rörande bland annat interpersonell psykoterapi. Hennes avhandling handlar om IPT i svensk ätstörningsvård

Vill du anmäla dig till utbildningen?

Fyll i formuläret nedan. (Obligatoriska frågor är märkta med *)

Ange uppgifter om fakturering så kan din ansökan behandlas fortare.

Senaste nytt inom utbildning