Kurs i Interpersonell Psykoterapi – IPT

Grundläggande utbildning (nivå A)

IPT –

Interpersonell psykoterapi

4 heldagar;

9-10 Mars & 23-24 Mars 2019

Plats; Linköping

IPT (Interpersonell psykoterapi) är en relationsfokuserad korttidsterapi med starkt vetenskapligt stöd. Metoden som redan under 1970-talet utarbetades för behandling av depression har även visat sig användbar för flera diagnosgrupper och problemområden, såsom ätstörning, bipolärt syndrom, PTSD m.fl. Modifieringar finns för ungdomar, familjer, par, gruppbehandling m.m.IPT kopplar det aktuella måendet till pågående mellanmänskliga omständigheter i patientens liv. Efter initialfasen av terapin väljs det interpersonella fokusområde som utgör grunden för patientens aktuella problematik. Genom att titta på styrkor och svagheter i individens nätverk stöttar man personen att processa känslor och att relatera till sina närstående på ett mer adaptivt sätt. IPT tränar patienten att kommunicera sina behov och göra sig förstådd gentemot viktiga personer i hens liv. När relationerna förbättras, minskar symtomen. I Socialstyrelsens riktlinjer kring depression rekommenderas IPT vid lindrig till medelsvår depression för såväl vuxna som barn och unga.

Eventbrite - Grundutbildning i Interpersonell Psykoterapi, IPT

Svenska IPT-föreningen IPTS, har glädjen att erbjuda en teoretisk grundutbildning i IPT, s.k. nivå A. ”Nivå A” innebär, enligt såväl internationella som nationella bestämmelser kring ackrediteringssregler i IPT, att man förvärvat en teoretisk grundkunskap i IPT. Kursens omfattning innebär grundkraven för att kunna gå vidare mot utbildningshandledning nivå B, vilket är den nivå som man, efter två handledda ärenden, kan bli ackrediterad IPT-terapeut. För mer information om ackrediteringskrav, vänligen se under hemsidans flik ”Att bli IPT-terapeut”. Föreningen kan eventuellt samordna utbildningshandledning på B-nivå för de som är intresserade av detta.

Förkunskapskrav:Minimum grundläggande psykoterapiutbildning (steg ett) samt erfarenhet av kliniskt terapeutiskt arbete efter färdig utbildning. Kursdeltagaren förväntas ha läst huvudboken i kurslitteraturen innan kursstart. Deltagaren skall även genomföra en föreberedelseuppgift innan kursstart; en fingerad fallbeskrivning som skall användas under kursen i olika övningar.

Här finns kursinformation på PDF att ladda ner: Grundläggande utbildning i IPT (nivå A)

 

KURSMÅL & KURSINNEHÅLL

Mål: Att ge grundläggande teorikunskaper i Interpersonell psykoterapi (Nivå A), i enighet med nationella och internationella krav för IPT, sewww.interpersonellpsykoterapi.se

Innehåll ur kursen

  • Historik, forskning & teoretisk ansats/medicinsk modell
  • Hur man arbetar med inledningsfas, behandlingsfas och avslutningsfas
  • Genomgång av IPT:s fyra fokusområden; Rollförändring, Interpersonell rollkonflikt, Sorg och Interpersonell sårbarhet/brist.
  • Tekniker inom IPT; emotionellt processande, kommunikationsanalys, klarifiering, rollspel etc.

Kursen som delvis är casebaserad, kommer i huvudsak att hållas som föreläsning varvad med rollspel, övningar, diskussioner och videovisning. Innan kursen förväntas studenten ha läst kurslitteraturen. Arbetsuppgifter kommer genomföras både före och mellan kursträffarna.

Vid frågor angående kursinnehållet kontakta: Malin Bäck via mail: relatera@me.comeller tel: 070-5490329

 

KURSLITTERATUR

Weissman M., John C., Markowitz J., Klerman G. (2018) The Guide to Interpersonal PsychotherapyOxford university press

Law R (2013) Defeating depression – How to use the people in your life to open the door to recovery Robinson UK

Om du arbetar med barn och ungdomar rekommenderas istället Laws andra bok “Defeating teenage depression”

Artiklar kommer tillkomma under utbildningen.

 

KURSLEDARE

Ansvarig för kursen är Malin Bäck, leg.psykoterapeut, lärare/handledare i psykoterapi & IPT-handledare (nivå D), har gått sina IPT- utbildningar vid Linköpings universitet, Anna Freuds center London och isIPT-institute Iowa. Malin är ordförande i svenska IPT-föreningen IPTS och driver kvalitets och utvecklingsfrågor kring interpersonell psykoterapi. Kliniskt arbetar Malin inom specialistpsykiatrin i Värnamo sedan många år. Hon är även i egenskap av doktorand i klinisk psykologi via Linköpings universitet involverad i forskningsprojekt rörande bland annat interpersonell psykoterapi. Hennes avhandling handlar om implementeringsarbetet av IPT i svensk ätstörningsvård. Mail: relatera@me.com eller tel: 070-5490329

Eventuellt kommer fler IPT-handledare från föreningen delta under kursen.

 

KOSTNAD

Kostnad 7500kr. Anmälan före 181231 ger 500kr rabatt.  Kursdeltagaren står själv för kurslitteraturen. Bägge böckerna lär kunna lånas som e-böcker via biblioteket om man ej vill köpa dem.  Artiklar och kursmaterial kommer skickas ut i pdf i god tid varför arrangören inte trycker upp åhörarkopior edyl. I priset ingår medlemskap i föreningen IPTS under hela 2019.

 

KONFERENSLOKAL

Kursen är förlagd i Linköping. Lokalen kommer fastställas utifrån deltagarantalet. Målet är dock att det skall ligga centralt så man kan ta sig med kollektiva medel och lätt kunna äta lunch i närheten.

 

ANMÄLAN

Anmälan görs via Eventbrite (se länk nedan) eller direkt till kursansvarig Malin Bäck mail relatera@me.com

Betalning kan i Eventbrite göras med hjälp av Paypal. Önskar Du hellre betala via faktura så ordnar vi detta, när du mailat faktureringsuppgifter. Anmälan är bindande och gäller när betalningen är registrerad.

Eventbrite: https://www.eventbrite.co.uk/e/grundutbildning-i-interpersonell-psykoterapi-ipt-tickets-52145215744

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s