IPT vid ätstörningstillstånd (IPT-ÄS) – en heldags workshop

IPT-föreningen, Svenska ätstörningssällskapet (SEDS), LiU och Svenska IPT-terapeuter inom ätstörningsfältet, hälsar Er välkomna att delta vid IPT vid ätstörningstillstånd (IPT-ÄS) – en heldags workshop Tid: 2 november 2020, 09.00-16.30 Plats: Carnegies rum på Oterdahlska huset, Göteborg Program: Malin Bäck presenterar senaste nytt från sin forskning : Reduction in depressive symptoms predicts improvement in eating disorder symptoms in interpersonal psychotherapy. Bäck, M., Falkenström, F., Gustafsson, S.A. et al. Reduction in depressive symptoms predicts improvement in eating disorder symptoms in interpersonal psychotherapy: results from a naturalistic study. J Eat Disord8, 33 (2020). https://doi.org/10.1186/s40337-020-00308-1 Du når artikeln här https://www.biomedcentral.com/epdf/10.1186/s40337-020-00308-1?sharing_token=3yzSzYHx7MmKFJnceD8J1m_BpE1tBhCbnbw3BuzI2ROaV9yweFdV614luBJmuJslb6qV7spM21hJRVuAm1utyEY0IceneJ4GUbz1n1BOyaUa-5gixecOjZpTTowFoDVYHVpd4REFH82CJzIIv-kbsOMjwYBC3XvhWUTTaxL0ugM%3D IPT-BN manualen och adherenceskattningen i den kliniska vardagen.  Vilka … Fortsätt läsa IPT vid ätstörningstillstånd (IPT-ÄS) – en heldags workshop