Session 2

Vad är depression?

Naturlig nedstämdhet har alla människor i korta perioder i sitt liv. Men när nedstämdheten övergår i långa sammanhängande perioder, vanligtvis längre än två veckor, kan nedstämdheten övergå till depression.

Depression – en stor folksjukdom    Det är mycket vanligt med depression i hela världen. Bara i västvärlden blir hälften av alla kvinnor, och en fjärdedel av alla män, deprimerade någon gång under sitt liv. WHO (Världshälsoorganisationen) klassar depression som den fjärde vanligaste anledningen till allvarlig ohälsa i världen.

dsm

   Vanliga symptom är:                         Sorg, Skam, Ångest, Energibrist, Meningslöshet, Självkritik, Brist på självförtroende, Saker som du förut tyckte var roligt tycker du nu är meningslösa, sömnproblem, Du har svårt att sköta dina vardagssysslor som skola, jobb eller familj, Du har svårt att ta beslut, Du kan ha självmordstankar eller tänker mycket på döden

Depression påverkar både hur, du tänker, känner och fungerar, både i relation till dig själv och andra.

depressionscirkeln 

 

Diagnoskriterier för egentlig depression enligt DSM-IV

Minst fem av följande symtom måste finnas under minst två veckor.                                      Minst ett av symtomen (1) eller (2) måste finnas:

 • Nedstämdhet under större delen av dagen så gott som dagligen
 • Klart minskat intresse för eller minskad glädje av alla eller nästan alla aktiviteter
 • Betydande viktnedgång, viktuppgång eller minskad alternativt ökad aptit
 • Sömnstörning
 • Psykomotorisk hämning eller agitation
 • Svaghetskänsla eller brist på energi
 • Känslor av värdelöshet eller överdrivna eller obefogade skuldkänslor
 • Minskad tanke- eller koncentrationsförmåga eller obeslutsamhet
 • Återkommande tankar på döden, självmordstankar, planer på självmord eller fullbordat självmordsförsök

Symtomen

A. uppfyller inte kriterierna för blandepisod mani/depression                                            B.orsakar lidande eller en försämrad funktion                                                                           C.beror inte på missbruk, medicinering eller av somatisk sjukdom eller skada              D.förklaras inte bättre av en sorgreaktion

Kriterier för melankolisk form av egentlig depression enligt DSM-IV                              Något av följande symtom uppträder under den aktuella depressionsepisoden:

 • Förmåga att känna lust eller glädje har i stort sett försvunnit
 • Reagerar inte på vanligtvis positiva stimuli, inte ens tillfälligt

 

Minst tre av följande:

 • Nedstämdheten har distinkt kvalitet (upplevs annorlunda än vid sorg)
 • Nedstämdheten värst på morgonen
 • Tidigt uppvaknande
 • Stark psykomotorisk hämning eller agitation
 • Betydande aptitlöshet eller viktminskning
 • Överdrivna eller obefogade skuldkänslor

depdiagnos.png