Teoretisk kurs i IPT nivå A; 2021

Teoretisk kurs i IPT, nivå A; IPT-föreningen IPTS

Datum & Plats 5,5 dagar; 9-10 september, 23-24 september samt 7-8 oktober 2021 klockan 10:00-15:30

Till Er som är anmälda till IPT-utbildningen i IPT-föreningens regi 

Först – varmt välkomna till IPT-familjen och till den kommande grundkursen i IPT. Ni blir automatiskt medlemmar under 2021 genom att delta i denna kursen. Jag som håller i kursen heter Malin Bäck och har dels hållt i IPT-kurser i över tio år, dels varit engagerad i Svenska IPT-föreningen sedan den startades 2009. För två år sedan var det dock första gången IPT-föreningen bestämde sig att anordna egna IPT-kurser, till ett lågt pris och med god kvalitet. Det blev mycket uppskattat. Trots att läget kring pandemin börjat lätta har vi beslutat att hålla kursen över Zoom då många arbetsgivare fortfarande har restriktioner att man inte bör genomföra resor i tjänsten. Vi har delat upp kursdagarna vid ett par tillfällen för att kunskapen skall kunna sjunka in lite och då vi av erfarenhet vet att det är mentalt ansträngande att sitta flera dagar över zoom.

Plats

Kursen genomförs över zoom. Länken till mötesrummet finner du nedan:
Please download and import the following iCalendar (.ics) files to your calendar system.
https://liu-se.zoom.us/meeting/u5YqceuqrzMpEtHojqQNQBXm0Kqh7vI5JGD_/ics?icsToken=98tyKu-qqT0oGNWdsxGCR_MQB4_oa-rzmFxej7d1kxX0Mg5iQDv7ZslTOuVpOY36

Join Zoom Meeting
https://liu-se.zoom.us/j/62762218385?pwd=cDJBZTB4enJLV0NCelVLclJJQmlUdz09

Meeting ID: 627 6221 8385
Passcode: 092283

Tiden är klockan 10:00-15:30 varje gång

Du finner den kursplattform du nu är inne på på följande länk:

https://relatera.net/teoretisk-kurs-i-ipt/


Kursupplägg

1. Förberedelser

Jag arbetar utifrån en modell som kallas flipped classroom. Det innebär att studenten får i uppdrag att ta sig an en stor del av teoretisk kunskap innan lektionstillfället så att man efter en summarisk genomgång av dagens innehåll kan fokusera på diskussion, praktiska övningar och reflektion. Forskning kring inlärning visar att detta genererar lärande optimalt. Ni kommer därför ha en del förberedelseuppgifter både före kursstart som mellan tillfällena. Se under rubriken ”Tider & instuderingsuppgifter” Samt ”Förberedelser inför kursen”.

Vänta inte för länge att ta er an förberedelserna. Det innehåller bland annat en fallbeskrivning ni skall göra och skicka till mig innan kursstart, senast 4 september.  Jag skickar även med en erfarenhetsbeskrivning som jag vill att ni fyller i och skickar till mig så snart som möjligt. Det är för att jag vill veta lite vad ni har för erfarenheter med er in i kursen. 

1.1 Kurslitteratur:

Vi går ganska fort fram och för att får ut så mycket som möjligt och vara rustad för utbildningshandledning (nivå B), förväntas det att man läst in sig på kurslitteraturen inför kursen. Om ni inte får tag på just dessa IPT-böcker så kan andra böcker om IPT-manualen vid depression vara ok. Fråga mig gärna för säkerhets skull.

  1. Weissman. Myrna M, Markowitz. John M, Klerman. Gerald L (2017) ”The Guide to Interpersonal psychotherapy”  Oxford University Press NY

Denna bok är den senaste utgivna IPT-boken Detta är kursens huvudbok och det är framförallt den ni bör ha läst ordentligt innan kursen . 

2. Law. Roslyn (2013) ”Defeating Depression – How to use the people in your life to open the door to recovery” Robinson 

Detta är en självhjälpsbok utifrån IPT som jag har med för att författaren förklarar väl hur man kan säga till patienter om exempelvis vad depression är och behovet av nära relationer. Denna måste ni inte läsa innan kursen men den är bra att ha. Roslyn har även skrivit en liknande bok riktad till tonåringar.

Utöver dessa tillkommer artiklar, behandlingsprotokoll m.m.

1.2 Tider & Instuderingsuppgifter

9/9 Introduktion till IPT, Generella IPT strategier, teori, historik och Intitialfas
Läs litteratur, titta på filmerna här i metodbanken kring introduktion och initalfas
10/9 Initialfas; diagnostik, inventering & fokusformulering
Se filmerna om initialfasen och titta på arbetsformulären, var uppdaterad på din förberedda övningspatient
23/9 Behandlingsfas; Generella strategier & fokusområden
Läs litteratur, titta på filmerna om behandlingsfas, de olika fokusområdena & kommunikationsanalys
24/9 Behandlingsfas; fokusområden & Kommunikationsanalys
Läs litteratur, titta på filmerna om behandlingsfas, de olika fokusområdena & kommunikationsanalys
7/10 Avslutningsfas, summering & utvärdering
Läs litteratur, titta på filmen om avslutningsfasen & titta på filmen om B- nivå, samt behandlingsprotokoll om du har intresse av att ha utbildningshandledning. Läs på föreningens hemsida om att bli IPT-terapeut.
8/10 IPT vid PTSD – Denna dag är frivillig men är en halvdag kring IPT vid PTSD som IPT-föreningen anordnar som man som kursdeltagare kan delta på. Den sker över Zoom.

1.3 Nivå-B – Utbildningshandledning

Kursen motsvarar den teoretiska grundkursen på 4 heldagar (nivå A) som möjliggör fortsatt utbildningshandledning i två ärenden (nivå B) för att bli certifierad IPT-terapeut.
B-momentet är alltså inte inkluderat i detta kursmoment men vid intresse kan föreningen samordna utbildningshandledning med ackrediterad IPT-handledare för dem som önskar.

För er som önskar gå vidare till nivå-B direkt, dvs utbildningshandledning i två ärenden, så kan vi försöka samordna en nätledd handledingsgrupp som startar i anslutning till kursen. Vill ni delta i en sådan grupp är det bra om jag får veta detta snarast. Info om nivå B och regler för certifiering ser ni på IPT-föreningens hemsida. http://interpersonellpsykoterapi.se/bli/ Om så är fallet behöver ni även ha en deprimerad patient klar för handledning redan i september när vi ses. Vi kan även förmedla kontakt med handledare till de som önskar komma igång senare. Prisbilden är beroende på vem man har som handledare, då vi mer förmedlar kontakten. Ni kan även se på hemsidan vilka handledare som finns att kontakta. Nytt för i år är dock att vi går ut med ett erbjudande på B-nivå i samband med denna kursen. Kostnaden ligger på ca 30000kr plus moms.

Denna video beskriver upplägget på utbildningshandledning i Interpersonell Psykoterapi, IPT, om du vill bli certifierad IPT-terapeut efter genomförd teoretisk kurs (nivå A). Videon tar upp IPT-föreningens krav på utbildningshandledning samt de formulär som är en del av processen. Jag tar upp val av skattningsformulär, behandlingsprotokoll och kort kring följsamhatsprotokollet ARRS. Filmen är fjord för en kurs på Linköpings universitet men kan ändå vara av värde.

1.4 Protokoll

1.4.1 Handledningsprotokoll

1.4.2 Skattningsformulär

1.4.3 Arbetsmaterial

Fler formulär finns längre ner i metodbanken under respektive intervention.

Vi kommer öva en hel del i små grupper. Har du önskemål om att delta med en viss kursdeltagare som du vet skall gå kursen, vänligen meddela mig detta. 

1.5 Åhörarkopior:

Här är de powerpointpresentationer som jag använde under kursen förra året. Man kan själv välja i vilket format man vill skriva ut dem då de är uppladdade i PP. Jag kommer säkert göra om dem innan vi ses, sån är jag.. men då får ni de nya också.

2. Förberedelser

Följ instruktionerna på denna sidan.

1. Läs boken & titta på filmerna som anges inför respektive kurstillfälle

2. Gör den fallbeskrivning som omnämns nedan .

3. Jag vill även att ni fyller i erfarenhetsbeskrivningen nedan och skickar till mig. Hör gärna av dig om du har frågor eller funderingar. Det är tänkt att det skall vara en aktiv inlärningsprocess.

2.1 Fallbeskrivning av övningspatient

Under kursen kommer det finnas flera inslag av praktisk övning av IPT-metoden, i smågrupper, bla via rollspel. Då metoden ursprungligen utformades som depressionsbehandling, skall gruppövningarna fokusera på depressionsdiagnosen. Flera fallbeskrivningar kommer nämnas vid den teoretiska genomgången. Varje kursdeltagare skall även förbereda ett eget patientfall, lämpligen från din egen kliniska erfarenhet.  Sannolikt blir patientfallet mest användbart om du använder detaljer ur fler än ett patientärende – allt för att skapa utrymme för flexibilitet i de praktiska övningarna.

Förbered din fallbeskrivning på ett sätt att du överskådligt kan dela med dig av ditt case för den gruppen du jobbar i. Din fallbeskrivning skickas till mig på relatera@me.com senast 4 september så jag hinner läsa igenom den.

Klicka på länken nedan för en utförlig instruktion av förberedelseuppgifterna. I skrivande stund är de inte omgjorda för årets kurs, så ha överseende med att det står ett annat datum i dokumentet.


2.2 Erfarenhetsbeskrivning i samband med IPT-utbildning

Grupparbete


3. Metodbank

Kursen är komprimerad i sitt format. Under kursdagarna skall vi översiktligt gå igenom tankarna kring strategierna i IPT och den semistrukturerade behandlingsmanualen som utgör IPT, från initialfas till avslut. Därav min varma rekommendation att läsa in sig på litteraturen i förväg för att all information inte skall vara ny. Det kan då vara svårt att ta in allt. Vi lär oss nya saker på olika sätt och olika snabbt. Jag har därför lagt upp videoinspelade föreläsningar här som ni dels skall titta på innan kursen utifrån studieanvisningar men även att kunna gå tillbaka till efteråt.  

Live-föreläsningar har visat sig ha en ganska låg effekt vad gäller inlärning så därför vill jag erbjuda sk ”flipped clasroom”. Med det menas att man före (eller efter) kan ta del av föreläsningarna så man kan diskutera och öva på det man redan innan tagit del av översiktligt eller känna sig rustad när man träffar läraren.

4. Filmer – Webföreläsningar att titta på

Filmerna är uppladdade via Youtube och kan ses från vilken enhet som helst. En del ligger uppe för allmänheten, andra behöver man få länken för att se. Dela gärna med er av dem med de som är intresserade men främst de som är publika.

4.1 Introduktion:

 4.1.1 Vad är IPT?

Vad är Interpersonell Psykoterapi, IPT? Denna film av Malin Bäck är en kort introduktion av terapimetoden !PT som är en av de metoder socialstyrelsen rekommenderar vid depression. Filmen är en del av flera filmer från grundkursen i IPT (nivå A), som bland annat används i distansutbildningen kring IPT och när kursen är uppbyggd utifrån metodoken flipped classroom. Den är också en del av en metodbank kring Interpersonell psykoterapi. Har Ni frågor kring nämnda kurser, se http://www.relatera.net Filmen med Myrna Weissman i slutet av filmen finns även att ses här https://youtu.be/HrClyDVL43I

 4.1.2 Historik & forskning

Denna film presenterar kort kring hur behandlingsmetoden Interpersonell psykoterapi, IPT kom till. En kort historik, vilka tillstånd och vilka patienter som metoden prövats för omnämns i detta filmklipp.

4.1.3 Tonen & takten i IPT

Varje terapiform har sitt sätt att samtala kring mål, syfte och innehåll. Det uppstår en slags turtagning, korreografi i HUR man tar sig an patientens svårigheter. I Interpersonell psykoterapi, IPT, oavsett vilken fas i behandlingen man befinner sig och vilket fokusområde man valt, rör sig samtalet i ett utforskande mellan det aktuella måendet och aktuella realtionshändelser, med syfte att länka samma dessa för en fördjupad förståelse hur dessa interagerar. Denna film beskriver kort det fenomen i IPT som kallas ”Mood-Event”, hur man samtalar i ”zick-zack” och på vilket sätt man tänker att IPT är en affektfokuserad psykoterapi.

4.1.4 ”Teori runt IPT”

Denna film som är en del av en teoretisk grundkurs i Interpersonell Psykoterapi, IPT, tar kortfattat upp teoretiska resonemang kring metoden. För mer frågor om IPT, utbildning i IPT eller filmens innehåll vänligen hör av er till Malin Bäck

4.2. Initialfas

4.2.1 Indledande samtal, del 1; Att skapa en berättelse kring det aktuella måendet genom diagnos, tidslinje och sjukroll

Dessa filmklipp handlar om den första delen av initialfasen med fokus på bedömning, diagnostisering och utforskande av ”onset”, kontext etc. Nedan finns olika instrument för depressionsskattning som du bör sätta dig in i och gärna pröva i din kliniska vardag.Om du går in på www.relationellarummet.com finns en flik som det står IPT-material där det finns olika formulär som du kommer ha nytta av. 

4.2.1.1 Bedömning, diagnostisering av det aktuella måendet

Del 1 kring inledningsfasen i IPT. vad bör man tänka på när man skall välja IPT som terapi eller vilken patient passar för IPT? I denna film tar vi upp vad man kan behöva tänka vid uppstart och inledning i IPT och delvis även andra korttidsterapier.
I denna sekvens ser vi hur och p samtalar kring aktuellt mående
Att sätta diagnos på det aktuella måendet eller att formulera en berättelse/ ett narrativ kring det lidande Patienten kommer med. IPT som med sin medicinska och socialkonstruktivistiska modell vill inledningsvis i terapin i del få ut så mycket information som möjligt om hur aktuella symtom tar sig i uttryck i individens liv. Depressionsdiagnosen satt i ett relationellt sammanhang utgör grunden för det fortsatta arbetet – men bara om det beskriver individens unika upplevelse.
Vad är depression? I denna korta och långt ifrån heltäckande film pratar vi lite om vad depression är, vilka kriterierna är, lämpliga skattningsskalor och hur man kan ha nytta av dem.
Genomgång av depressiva symtom i IPT
Depressionstidslinje & sjukroll – Denna film som är en del av flera handlar om första delen i IPTs inledande fas där man försöker får en god förståelse för symtombilden av individens aktuella depression. I denna film pratar vi om varför man kan ha nytta av att föra en depressionstidslinje med patienten. Vi talar även om varför vi tillskriver patienten en tillfällig sjukroll och pekar på dess tre olika dimensioner.
Onset – I detta klipp rör sig Patient och terapeut mellan Ps aktuella mående utifrån den symtomskattning de håller på med, samtidigt som T efterhör hur länge detta mående pågått och vad som hänt i Ps liv under denna period.
I detta klipp utforskar patienten och terapeuten vidare hur hans nedstämdhet påverkat livsinnehållet och Ps nära relationer. T inventerar hur P uppfattar sig i relation till andra i hans personlighet och vad som eventuellt skiljer sig nu och annars. Hur benägen han anser sig vara att göra sig sårbar inför någon annan och om han kan vara självomhändertagande på ett hjälpsamt sätt. Det framkommer att han i nuläget mer drar sig undan från viktiga andra och flyr in i aktiviteter som han egentligen inte finner någon glädje i. Slutligen utforskar P & T huru det är depressionen som påverkar relationerna negativt eller om det tvärtom är något i relationen ( i detta fall med hustrun) som har bidragit till att måendet försämrats.

4.2.2 Indledande samtal, del 2; Att skapa en relationell berättelse kring aktuellt mående – Interpersonell inventering

I denna film om inledningsfasen i IPT, talar jag om innebörden av Interpersonell inventering och vad det tjänar för syfte.

4.2.2.1 Dokument & formulär i samband med att inventera relationer & dess betydelse på måendet


4.2.3 Indledande samtal, del 3; Att välja fokusområde, göra en formulering och sätta upp mål för terapin. – Fokusformulering & Kontrakt

 4.3 Behandlingsfasen

4.3.1 Generella strategier i Behandlingsfasen

4.3.2 Kommunikationsanalys

4.3.3 Rollförändring

4.3.4 Rollkonflikt

4.3.5 Komplicerad sorg

4.3.6 Interpersonell sårbarhet

4.4 Avslutningsfas

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s