Interpersonell psykoterapi vid ätstörning – workshop 2/10-19

Välkommen på en dag om IPT vid Ätstörning i Örebro 2 oktober. Tanken är att IPT-terapeuter och andra som är intresserade av relationella aspekter som arbetar inom ätstörningsvården ska ha ett forum för metodutveckling och erfarenhetsutbyte. Sanna Aila Gustafsson och Malin Bäck startade därför SIG-gruppen (special interest group) ”Relationella perspektiv på Ätstörningsbehandling” vid SEDS-mötet 2017. EN SIG är en speciell intressegrupp inom Svenska ätstörningssällskapet SEDS. Första sammankomsten hade vi vid Linköpings universitet i mars 2018. Vi planerar fortsättningsvis att ha ett möte minst en gång årligen, riktat till terapeuter med intresse för interpersonella aspekter av ätstörningsbehandling och tanken är att … Fortsätt läsa Interpersonell psykoterapi vid ätstörning – workshop 2/10-19